Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

10 adviezen voor sterk lokaal communicatiebeleid
​Inwoners betrekken bij het beleid. Kiezers informeren over beslissingen en plannen. Burgers en medewerkers zelf verantwoordelijkheid laten opnemen. Ruimte creëren voor ideeën, discussie en cocreatie. Dat lukt een lokaal bestuur enkel met flankerende, kwaliteitsvolle communicatie.

Beroepsvereniging Kortom, die lokale overheden ondersteunt en stimuleert in de professionalisering van communicatie, presenteert daarvoor een sterk fundament met haar communicatief memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het memorandum reikt tien adviezen en/of principes aan om lokale communicatie - en daarmee ook het lokale beleid - te versterken:

1. Communicatie is de smeerolie van lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening
2. Communicatieprofessionals in het hart van de organisatie
3. Betrek communicatie bij de start van een project
4. Meer en kwaliteitsvolle meerrichtingscommunicatie
5. Onderschat noch overschat de digitale kloof
6. Minder ad hoc-communiceren, meer beleids- en doelgericht werken
7. Overheidscommunicatie is geen politieke communicatie
8. Aandacht voor inclusieve communicatie
9. Meet en evalueer communicatie
10. Stimuleer innovatie in communicatie

Lees meer en download het volledige memorandum.

Navigatie