Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Globale aanpak vergroot effect 1 euromaaltijden
De maaltijden van 1 euro die sommige lokale besturen aanbieden met de steun van Vlaams minister Homans, passen in een globalere aanpak waarbij op verschillende sporen wordt gewerkt om kinderen in armoede een gezonde maaltijd te garanderen. Het is niet de enige manier waarop lokale besturen inspanningen doen om mensen in armoede van een gezonde maaltijd te laten genieten, en de maatregel moet dan ook in een breder kader worden beoordeeld. Zo komen heel wat OCMW's bijvoorbeeld al jaren tussen in de kosten van warme maaltijden op school, en werken gemeenten ook meer en meer rond gezonde voeding. Voor de VVSG was het voornemen om in maaltijden van 1 euro te voorzien pas zinvol als het kinderen zou toelaten meer deel te nemen aan andere activiteiten, en zou passen in emanciperende en versterkende trajecten voor mensen in armoede. Uit de feedback die wij van lokale besturen krijgen, blijkt dat dit ook voor een stuk lukt, mede dankzij een globaal beleid waarvan de 1 euromaaltijden een onderdeel vormen. Maar ook dan stuiten lokale besturen uiteraard op de grenzen van hun eigen mogelijkheden, bijvoorbeeld doordat minimuminkomens vandaag onder de Europese armoedegrens liggen en lokale besturen dat gat niet kunnen dichten. Het Kinderrechtencommisariaat meent dat de maatregel tekortschiet en publiceerde er gisteren een evaluatierapport over. 

shirley.ovaere@vvsg.be en nathalie.debast@vvsg.be

Navigatie