Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe code infrastructuur- en nutswerken sinds 1 januari
Een grote meerderheid gemeenten keurde de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (inforumnr. 308582) goed in hun gemeenteraad in de loop van 2017. Op 1 januari 2018 startte dit afsprakenkader in die gemeenten. De beslissingen kwamen binnen gespreid over gans 2017. Vele gemeenten beslisten reeds in het voorjaar, andere deden dat in het najaar.

Nutsmaatschappijen aangesloten bij de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders integreren het afsprakenkader integreren vanaf 1 januari als standaardmanier van werken in hun processen. Een opstart- en inloopfase voor de invoering van deze nieuwe manier van werken zal nodig zijn voor alle betrokken partijen. 

De nieuwe code moet mee zorgen voor een goed herstel van straten of trottoirs na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor een betere communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers. Het is een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders die streeft naar een betere coördinatie en kwaliteit van de werken, van planning tot uitvoering en oplevering en dit met meer aandacht voor alle weggebruikers. De vorige versie dateerde van 2001. Vele gemeenten signaleerden de nood om de code te actualiseren.

De geactualiseerde code kwam tot stand na intensieve bevraging van gemeenten en netwerkbeheerders. Gemeenten die de nieuwe code nog niet goedkeurden, roepen we op om dat alsnog te doen. Ook na 1 januari kan dat nog. Meer info op de website van de VVSG.

Meer info vindt u op de website van de VVSG.

VVSG contacten:

christophe.claeys@vvsg.be, T: 02 211 56 11

steven.verbanck@vvsg.be: T: 02 211 56 12

erwin.debruyne@vvsg.e: T: 02 211 56 09

 

Navigatie