Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

‘Schoolstraten’ gereguleerd: een goede zaak, maar...
'Schoolstraat' nu in de Wegcode

In de Wegcode wordt de 'schoolstraat' ingevoerd. In de omgeving van een school kan tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van de openbare weg een verplaatsbare afsluiting geplaatst worden met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'. In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Enkel de volgende motorvoertuigen hebben toegang tot de schoolstraat:

  • bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is;
  • prioritaire voertuigen als bedoeld in art. 37 van de Wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
  • voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.


Bestuurders die in de schoolstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers en fietsers, en moeten er zo nodig voorrang aan verlenen en stoppen.

Het KB treedt in werking op 20 oktober 2018.

 

Een goede zaak, maar...

De lokale besturen staan achter het concept van schoolstraten. Het is dan ook goed dat ze verankerd worden in de wegcode. Helaas hebben de federale overheid, en de gewesten in hun advies, de bekommernissen van de gemeenten naast zich neergelegd. Jammer, want het zijn de gemeenten die ervaringsdeskundig zijn en zorgen voor de toepassing. Zo krijgen we nu al vragen over hoe leerkrachten of gemachtigd opzichters kunnen controleren wie in de straat woont of er een garage heeft.

Hopelijk is dat geen voorbode voor de algemene modernisering van de wegcode. Want ook daaromtrent worden overlegvragen vanuit de gemeenten afgewimpeld door minister Bellot.

De Brusselse collega's publiceerden in hun tijdschrift (blz 9-12) een toelichtend artikel, verschenen voor de publicatie van het KB.

 

Juridische info

Wet 02.09.2018 wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de invoering van de schoolstraat betreft, Inforumnr 323879, Min. van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, BELLOT François, B.S., 10.10.2018, V.188, (239), 76748-76749

Navigatie