Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kindvriendelijke woonomgevingen
Schepenen bevoegd voor jeugdbeleid, woonbeleid, publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling, SB
Ambtenaren bevoegd voor woonbeleid, sociale huisvesting en publieke ruimte Jeugdconsulenten, vrijetijdscoördinatoren, medewerkers lokaal SB

De Vlaamse Woonraad, het Kinderrechtencommissariaat, VVJ en de VVSG nemen gezamenlijk initiatief om in samenwerking met vijf centrumsteden in te zoomen op projecten die oog hebben voor de ontwikkeling van kindvriendelijke woonomgevingen.

Het programma in Gent:

In de voormiddag staan we stil bij de relatie 'kinderen en huisvesting' en licht Sven De Visscher (HoGent) de belangrijkste kapstokken voor een kindvriendelijke woonomgeving toe.

Schepen Elke Decruynaere ( onderwijs, opvoeding en jeugd) en schepen Sven Taeldeman (stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen) bieden een inkijk in het Gentse beleid.

Lokale praktijken uit Sint-Niklaas en Dendermonde (sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn en Uit de Marge) sluiten de voormiddag af.

Na de lunch gaan we op stap en bezoeken we goede praktijken in de gaststad.

- Leefstraten (Sofie Rottiers, Dienst Ontmoeten en Verbinden, Stad Gent):

Titel: Hoe draagt het Leefstraatproject bij tot een kindvriendelijke woon- en leefomgeving?

Korte toelichting: Tijdens deze workshop maak je kennis met de visie, achtergrond en werkwijze van de Leefstraten. Tevens knipoog naar speel-, school- en jeugdwerkstraten.

- project aan de Watersportbaan (Ruben Joye, Jo Boonen en Marlies Marreel, HoGent):

Titel: Nieuwe blik(ken) op de Watersportbaan

Korte toelichting: HoGent werpt met u een nieuwe blik op de hoogbouwwijk Watersportbaan. Op een interactieve manier inspireren zij u met enkele resultaten van een studententraject uit het lopend BLOK-onderzoek over de Betekenisgeving, Leefbaarheid en Ontplooiingskansen van Kinderen en tieners in stapelbouw.

- Brede school en GRAS: (Katrien De Vuyst, Onderwijscentrum Gent en Johan Geldof , sociaal regisseur)  

Titel: Bezoek aan enkele 'brede school-werkingen' met een GRAS-speelplaats (Groene en Avontuurlijke Speelplaats)

Korte toelichting: Tijdens een begeleide fietstocht gaan we op bezoek bij een aantal scholen in Sint-Amandsberg/Dampoort die een Brede-School-werking alsook een groene en avontuurlijke speelplaats (GRAS) hebben. Aanvullend hierop duiden we op fysieke maatregelen in de publieke ruimte die een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteit en vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in een wijk.

- Speelweefsel (Marianne Labre, jeugddienst Gent)

Het Speelweefselconcept ontdekt u tijdens een fietstocht langs speelterreinen, buitenspeelinfrastructuur ook in kansarme wijken en dit met aandacht voor doordachte mobiliteitsingrepen.

 

Doelgroep

Schepenen bevoegd voor jeugdbeleid, woonbeleid, publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling, sociaal beleid,…

Ambtenaren bevoegd voor woonbeleid, sociale huisvesting en publieke ruimte

Jeugdconsulenten, vrijetijdscoördinatoren, medewerkers lokaal sociaal beleid,

Professionals actief op het snijvlak jeugdbeleid, woonbeleid, publieke ruimte

Waar en wanneer  

Dinsdag 27 februari 2018

 Pacificatiezaal, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Dit event plannen we , indien de datum in Gent niet past, ook op andere locaties:

Programma

Onthaal vanaf 8.30 u

Start programma  9.00 u

Einde programma  16.30 u

Gelegenheid tot netwerkdrink tot 18.00 u

Deelnameprijs 

De deelnameprijs bedraagt slechts 50 euro.

Inclusief lunch, verplaatsingen in de gaststad en netwerkdrankje.

Dit wordt voor deze prijs mogelijk gemaakt door de gewaardeerde inbreng van de verschillende partners en door de gastvrijheid van onze gaststeden.

Begeleiding  

Dit is een initiatief van de VVSG in samenwerking met de het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Woonraad en VVJ. De gaststeden leveren hun bijdrage als gids doorheen de lokale praktijk.

Voor VVSG staan Joris Deleenheer, stafmedewerker lokaal woonbeleid, en Chris Peeters, stafmedewerker jeugd en sport, in voor de begeleiding.

Inschrijven  

Schrijf nu in via: VVSG Academie

Of met dit inschrijvingsformulier

Wij ontvangen uw inschrijving graag voor 18 februari 2018.

Betaling 

U betaalt na ontvangst van de factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 15 februari 2018.

De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Chris Peeters, diensthoofd en stafmedewerker, sport & jeugd

chris.peeters@vvsg.be            02 211 55 92

Joris Deleenheer, stafmedewerker wonen

joris.deleenheer@vvsg.be        02 211 55 28

Info praktisch 

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

gudrun.hellinckx@vvsg.be  , 02 211 55 57

 

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Woonraad, VVJ en de stad GENT

 

Navigatie