Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

(H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden
 

Jobs waar medewerkers ten dienste staan van klanten blijken extra vatbaar voor burn-out. Daarom is het erg belangrijk om als leidinggevende tijdig de signalen te (h)erkennen en er juist op te reageren, liefst voor de medewerker helemaal is opgebrand.

Als leidinggevende speel je enerzijds een belangrijke rol bij het sensibiliseren van een team tijdens de afwezigheid van de medewerker; anderzijds zal je aanpak bepalen hoe de terugkeer verloopt. Een heleboel verantwoordelijkheden dus, die op hun beurt danig wat stress met zich kunnen meebrengen.

Tijdens deze interactieve opleiding focussen we daarom niet uitsluitend op het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende, maar geven we heel wat tips mee om zelf niet aan burn-out ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

Programma:

Dagdeel 1: sensibiliserende/informatieve vorming rond stress en burn-out

Theoretische inbedding

  • Verschil tussen stress, overspanning en burn-out
  • Wat kan de organisatie doen (primaire, secundaire en tertiaire preventie)
  • Quid rol van leidinggevenden?

 

Dagdeel 2: wat kan je zelf doen?

Concrete aanbevelingen voor preventieve actie door leidinggevenden

  • Zelfzorg leidinggevenden (output = tips vanuit positieve psychologie)
  • Aanscherpen competenties voor (h)erkennen van signalen door leidinggevenden

 

Doelgroep

Leidinggevenden van OCMW’s, steden en gemeenten.

Waar en wanneer

Dinsdag 6 november 2018 van 9:30 uur tot 16 uur. Onthaal vanaf 9 uur.

PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23A te 3500 Hasselt

Deelnameprijs

€ 30 (VVSG-leden)

Inschrijven

http://academie.vvsg.be
Opgelet: door een upgrade van ons systeem moet je mogelijk een nieuwe login aanmaken.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

 • Inhoudelijk

Pol Despeghel, sectorconsulent lokale besturen
pol.despeghel@diverscity.be, tel. 02 211 55 50

 • Praktisch

Elke Van den Wijngaert, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, tel. 02 211 56 60

Organisatie

 

Navigatie