Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale besturen en milieubedrijven: spelverdelers of aan de zijlijn van de circulaire economie?
Voor mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en intercommunales, milieubedrijven, verwerkers, erkende organismen, KMO’s en grote bedrijven, grondstoffenverbruikers en productontwikkelaars, milieucoördinatoren en bestuurders.

Zesde afval-en materialencongres, een organisatie van Go 4Circle en Interafval, met steun van de OVAM

Hoe maken we onze economie meer circulair? Daarover buigen we ons tijdens het zesde afval- en materialencongres.  Go4Circle, VVSG en Interafval leggen daarbij de focus op wat afval- en recyclagebedrijven, gemeenten en afvalintercommunales maar ook alle andere partners ter zake kunnen ondernemen.  Geen grote theorieën maar zoveel mogelijk concrete informatie.  Niet te missen voor iedereen die werk wil maken van een circulaire Vlaamse economie en een modern afvalbeleid.  Want we willen ook in 2030 wereldkampioen blijven in het nuttig gebruik van ons afval.
Zesde editie van het Vlaams afval- en materialencongres, hét ontmoetingsmoment voor professionals inzake afval- en materialenbeheer, gemeenten en intercommunales actief inzake huishoudelijk afvalbeleid en eenieder die zich inzet om onze economie meer circulair te maken.
Voor mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en intercommunales, milieubedrijven, verwerkers, erkende organismen, KMO’s en grote bedrijven, grondstoffenverbruikers en productontwikkelaars, milieucoördinatoren en bestuurders. Kortom, iedereen die een rol speelt in het beheer van materialen en afvalstoffen.  

Naar de folder

     

Programma

9u00 – 10u

Onthaal met koffie

10u – 12u00

Plenaire sessie: wat is nodig om te komen tot een meer circulaire economie, en welke rol kunnen lokale besturen en milieubedrijven daarin spelen?
WELKOMSTWOORD door Bruno Arts, voorzitter Go4Circle
Keynotespreker Frans Dieryck is voorzitter van Vlaanderen Circulair, hét platform dat door de Vlaamse regering in het leven is geroepen om vanuit de overheid de circulaire economie in Vlaanderen gestalte te geven.  Daarbij wordt intens samengewerkt met het middenveld en verschillende bedrijfssectoren.  Frans Dieryck heeft een carrière doorlopen in de chemie, met als orgelpunt de functie van Algemeen Directeur van Essenscia Vlaanderen.  Hij zal de aftrap van het congres geven en focussen op de aanpak en vele uitdagingen voor Vlaanderen Circulair en hoe volgens hem onze economie zal wijzigen in een circulair model.
Vervolgens debatteren vertegenwoordigers van de overheid, de wetenschap, de financiële sector en het bedrijfsleven over wat er werkelijk nodig is om onze economie circulair te maken en welke rol elke betrokkene daarin moet spelen.  Zijn er concrete goede voorbeelden en succesverhalen?  Of is het momenteel vooral nog veel marketing en communicatie? Welke beslissingen zijn nodig en zijn we het daar met elkaar over eens? En wat dan met het huidige afvalbeleid?  Wat zal de rol uiteindelijk nog zijn van lokale besturen en milieubedrijven?
Nemen deel aan het panel:
• Werner Annaert, Algemeen Directeur Go4Circle
• Philip Heylen, Voorzitter afvalintercommunale ISVAG
• Karel Van Acker, docent KUL Duurzaam Materialenbeheer
• Didier Keters, Director - Sector Head Utilities, Transport & Logistics , ING Commercial Banking
Moderator: Ihsane Chioua Lekhi, VRT

12u00 – 13u00

Broodjeslunch met mogelijkheid tot netwerking en bezoek tentoonstelling

13u30 – 14u30

Workshopsessie 1: keuze uit 4 parallelle sessies

 

Meer uitleg over de sessies ziet u onderaan deze pagina

14u30u – 14u45

Wisselmoment

14u45 – 15u45

Workshopsessie 2: keuze uit 4 parallelle sessies

 

Meer uitleg over de sessies ziet u onderaan deze pagina

15u45 – 16u00

Wisselmoment

16u00 – 17u00

Plenaire afronding: Welke producten vinden we vandaag op de markt en hoe circulair zijn die wel? U helpt ons de winnaars en de verliezers te kiezen.
Afronding door Paul Macken, voorzitter Interafval

17u00 – 18u30

Receptie

18u30

Diner (aparte inschrijving vereist)

Waar en wanneer

Donderdag 16 november 2017 van 10 tot 17 uur in Sportoase Philipssite, Philipssite 6 te 3001 Leuven. Meer informatie over deze locatie op http://www.sportoase.be/nl/philipssite.

Deelnameprijs

175 euro voor leden van Go4Circle, Interafval en VVSG. 225 euro voor niet-leden
Het afsluitende walking diner is niet inbegrepen in de deelnameprijs. Deelname aan dit diner kost 60 euro per deelnemer.

Inschrijven

Schrijf nu in via volgende link

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat er een nieuwe login dient aangemaakt te worden. Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig.

Indien u toch nog problemen ondervindt met uw inschrijving gelieve een mail te sturen naar marieke.janssen@vvsg.be

We ontvangen uw inschrijving graag ten laatste  een week voor het congres.  

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 27 oktober 2017. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Christof Delatter – christof.delatter@vvsg.be
Werner Annaert – werner.annaert@go4circle.be

 

 Info praktisch

 marieke.janssen@vvsg.be

 

 

Organisatie

   BandLogoZesdeAFvalcongres.jpg 

WS1: Statiegeld: recht in de roos of een trap in de lucht?

Na onderzoek adviseerde de OVAM om vooralsnog geen statiegeld in te voeren op welbepaalde drankverpakkingen. Recent Nederlands onderzoek leek wel te wijzen op de voordelen van statiegeld. De gemoederen over het thema blijven ondertussen hoog oplopen. Gemeenten zijn het vele zwerfvuil meer dan beu, en zien in dat zwerfvuil heel wat drankverpakkingen. De distributie zit er niet op te wachten om afval in te zamelen. En grote producenten blijken helemaal geen voorstander van statiegeld. Een debat, met:
Johan Goossens, Managing Director Fost plus en
Kris Somers, Directeur financiën & communicatie van afvalintercommunale Limburg.Net
Moderator: Peter Norro, hoofd van de Afdeling Milieu van deprovincie West-Vlaanderen

WS2: Privatiseren van het afvalbeheer: een schaakspel zonder einde? 

Met de verkoop van Indaver heeft de Vlaamse overheid zich destijds teruggetrokken uit de operationele uitvoering van het afvalbeleid.  Wat met de gemeentelijke overheid?  Is een operationele aanwezigheid van de overheid in het afvalbeheer nodig om te komen tot een circulaire economie? Of vormt ze net een gevaar?  We bespreken enkele concrete cases en gaan de voor- en nadelen tegen het licht houden. 
Steven Van Garsse, Advocaat, Professor Universiteit Hasselt & Antwerpen
Lode Vereeck, Senator en Hoofddocent Economie en Beleidsmanagement. 
Universiteit Hasselt
Sven Peeters, Algemeen Directeur intercommunale MIWA
Lieve Baert, External Relations Manager SUEZ
Moderator: Danny Wille, Algemeen Directeur OVAM

WS3 Krijgt energie uit afval nog speelkansen

In een circulaire economie moeten producten lang meegaan, makkelijk te herstellen zijn, en bij voorkeur bestaan uit materialen die we eenvoudig kunnen recycleren. Anders gezegd: als de cirkel goed draait, komt er geen afval meer vrij. Of zo goed als niets. Ook de Ellen MacArthur Foundation, een kenniscentrum inzake circulaire economie, plaatst energieopwekking uit afval buiten de contouren van de circulaire economie. Hoe zien initiatiefnemers van nieuwe investeringen en innovatieve technieken om energie op te wekken uit afval die tendens en welke plaats zien zij voor hun initiatieven in de toekomst? Een gedachtewisseling met
Jonathan De Witte, ‎Diensthoofd Patrimoniumbeheer en Afvalverwerking bij afvalintercommunale IOK Afvalbeheer
Philip Peeters, Algemeen Directeur Bionerga NV
Koen Van Overberghe, Algemeen Directeur afvalintercommunale MIROM Roeselare
Filip Lesaffer,  2 Valorise
Moderator: Christof Delatter, coördinator Interafval

WS4: Circulair aankopen als boost voor de recyclagesector? Enkele praktijkervaringen

Enkele deelnemers van de Green Deal Circulair Aankopen presenteren hun ervaringen en ambities m.b.t. het aankopen van (producten bestaande uit) gerecycleerde materialen, en illustreren hoe de aankoopfunctie de vraag naar gerecycleerde materialen kan stimuleren. Zij gaan daarbij in dialoog met enkele spelers uit de recyclagesector.
Workshopsessie 2

WS5: afvalmobiliteit: kunnen we de stad nog in of komt er een time-out?

Steden wensen hun centrum meer en meer te vrijwaren van (zwaar) verkeer. Langs de andere kant zorgen selectieve inzamelingen en ondergrondse afvalinzameling voor meer en zwaardere wagens.  Hoe kunnen we deze twee zaken met elkaar combineren en de afvalinzameling verzekeren?  Een time-out om door de bomen het bos nog te zien.
Steve Sel, adviseur Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
Jeroen Delvaux, stafmedewerker afvalintercommunale Ecowerf
Caroline Vanheede, Commercieel Directeur Vanheede
Charles Petit, Head Comeos Brussel
Moderator: Lieselot Decalf, stafmedewerker VVSG

WS6: Wijzigt Europa de spelregels? (voertaal Engels) 

Europa staat ver met zijn afvalbeheer, althans in een belangrijk deel van de lidstaten. De Europese commissie wil nu verdere stappen zitten om te komen tot een verschuiving naar een meer circulaire economie en heeft daarom voorstellen gedaan om de Europese afvalrichtlijnen grondig bij te sturen. Zo denken ze aan hergebruiksdoelstellingen, meer recyclage en een versterking van de producentenverantwoordelijkheid. Maar heel wat lidstaten staan nu al op de rem bij zoveel ambitie. Een stand van zaken en inzage in de standpunten van diverse spelers.
Lieze Cloots, hoofd Internationaal Beleid bij de OVAM
Nadine De Greef, Secretaris-Generaal ‎FEAD, European Federation of Waste Management and Environmental Services
Vanya Veras, Secretaris-Generaal Municipal Waste Europe
Sarah Nelen, Hoofd van de Unit Waste Management & Secondary Materials bij DG Milieu van de Europese Commissie
Moderator: Baudouin Ska, Go4Circle

WS7: Hoe kan jij de circulaire economie laten scoren? 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf…!  Hoe kunnen overheden en bedrijven echt stappen zetten naar de circulaire economie?  Tijdens deze sessie geven we concrete voorbeelden van projecten die opgestart werden en de vele voorzetten die al zijn gegeven om een circulaire economie te realiseren.  Heb jij ook plannen, ideeën of al concrete acties, kom deze dan delen met de anderen op deze sessie.
Peter Brughmans, Vertegenwoordiger België, Van Werven
Patrick Deprez, Group Product Sales Director Renewi
Michel Leyseele, manager investeringen olie & chemie Haven van Antwerpen
Barry Gelens, Beleidsmedewerker stad Antwerpen
Moderator: Jiska Verhulst, directeur Vlaanderen Circulair

WS8: Circulair aankopen door overheden: de spelregels uitgelegd

Overheidsaankopen kunnen een belangrijke hefboom zijn voor de circulaire economie en het aanbod van circulaire producten en diensten. In deze workshop maakt u kennis met de principes van circulair aankopen. Een aankoopbeleid waarbij we onze noden in vraag stellen en vertrekken vanuit functionele behoeften. Waarbij de focus ligt op minder aankopen, maximaal hergebruik en het vinden van nieuwe toepassingen voor gebruikte producten. En waarbij we nieuwe vormen van aankoop stimuleren zoals lease en product-als-service. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden tonen we hoe u als lokaal bestuur uw aankoopbeleid kan herdenken en hoe dit alles te rijmen valt met de nieuwe regelgeving op de overheidsopdrachten.
Sessie in samenwerking met het Steunpunt Duurzame Overheidsopdrachten

 

 

Navigatie