Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlario-dag 2019: Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?
​Programma

08.30     Ontvangst
09.30     Openingswoord
09.50     De uitdaging! De Kaderrichtlijn Water... wat betekent dit en wat moet er gebeuren?
10.10     Gezonde waterlopen: wat betekent dit voor uw gemeente?
10.40     Waarom is riolering het vergeten verkiezingsthema? Wat ga ik als bestuur hier de komende 6 jaar aan doen?
11.00     Pauze
11.30     Wat betekent het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor uw gemeente?
11.50     Op weg naar een waterrobuuste verkaveling: aandachtpunten en mogelijkheden
12.10     Hoe overtuig ik mijn burgers?
12.30     Hebben we de doorlooptijd van een rioleringsproject kunnen verkorten?
12.50     Conclusie

Inschrijven kan via deze link en kan u ook het detailprogramma bekijken.

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie