Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verkeerstekens en signalisatieplannen
politieambtenaren, lokale (mobiliteits)ambtenaren en al wie verkeersadvies moet geven bij tijdelijke maatregelen, zoals wegenwerken en evenementen

​Wat zijn de basisprincipes om verkeerstekens op de openbare weg te plaatsen? Hoe schrijf je een eenvoudig signalisatieplan en hoe controleer je de uitvoering ervan?

Wat leer je?
Je verwerft inzicht in de basisprincipes rond de plaatsing van verkeerstekens op de openbare weg. Je leert hoe je een eenvoudig signalisatieplan kan uitschrijven, uitvoeren en controleren. We gaan dieper in op de wettelijke basis van de wegsignalisatie en hoe die moet worden opgenomen in de regelgeving.

Programma

- principes
- juridisch kader en rechtspraak
- aanvullende reglementen vs tijdelijke politieverordeningen
- plaatsingsvoorwaarden en impact verkeerstekens
- opstellen, uitvoeren en controleren van een signalisatieplan
- praktische voorbeelden en valkuiken
- nabespreking

Meer info

Ine Herten - T 015-69 79 01 - ine.herten@vsv.be - www.vsv.be - inschrijven


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie