Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Trefdag Sociale ondersteuning op doortrekkersterreinen
​Vlaanderen telt vandaag vijf doortrekkersterreinen: Asse, Gent, Lille, Huizingen en Kortrijk. Terreinbeheerders zetten in eerste instantie in op het beheer van het terrein. Maar de rondtrekkende woonwagenbewoners hebben ook nood aan sociale ondersteuning, zoals gezondheidszorg, gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning, onderwijs … Een trefdag op dinsdag 16 oktober in het VAC Gent brengt lokale en Vlaamse actoren in en rond deze doortrekkersterreinen samen brengen: lokale welzijnsmedewerkers, integratiewerker, terreinbeheerders, LOP-medewerkers, Huis van het Kind, regioteams Kind & Gezin, mobiel vaccinatieteam.
De dag wordt ingevuld met inspirerende verhalen, gemeenschappelijke werktafels en een praktijkbezoek aan het doortrekkersterrein in Gent.
Praktisch:dinsdag 16 oktober in het VAC Gent, Gent, vlakbij het Sint-Pietersstation. De deelname is gratis. Inschrijving verplicht

Navigatie