Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiemoment 'Tussen stad en platteland' en algemene vergadering
Kind & Samenleving nodigt u van harte uit op ons studiemoment 'Tussen stad en platteland', op maandag 18 december vanaf 15u in Mechelen.
 
- We stellen graag onze eerste conclusies voor van ons project 'Nevelstad' (zie hieronder).
- Daarna is er, bij een hapje en een drankje, ruim tijd voor ontmoeting en uitwisseling met de andere aanwezigen: jeugdwerkers, ruimtelijk planners, en al wie de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken.
- Aansluitend is er 's avonds onze Algemene Vergadering. Die stellen we graag open: iedereen is van harte welkom!
 
Nevelstad: tussen stad en platteland
Toen we in 2013 werkten rond 'Speelweefsel in landelijke gebieden' begon het ons te dagen: in Vlaanderen staat de ruimte onder druk. De suburbanisatie knaagt aan informele speelruimte en open ruimte rond jeugdwerksites.
 
Tussen 2013 en 2016 begeleidden we in 13 gemeenten inspraakprocessen over hoe kinderen en jongeren het ervaren om te wonen in 'Nevelstadgebieden', de zone tussen stad en platteland waar de veranderingen zich het sterkst laten voelen. Hoe bewegen zij zich tussen die uitgestrekte woonlinten en verkavelingen? Welke ruimtelijke en sociale veranderingen voelen zij? In 2017 vergrootten we de schaal en gingen we met tieners en jongeren aan de slag over wonen en zich verplaatsen in suburbane regio's. Met welke uitdagingen zij te maken? En hoe denken zij over betonstop en verdichting?
 
Wij stellen graag de resultaten van vier jaar nevelstadprojecten aan u voor. We tonen ook welke aanpak en methodes we gebruikt hebben.
 
Praktische informatie
Tijdschema
14.30 Welkom!
15.00 Studiemoment ´Tussen stad en platteland´
17.00 Hapje en drankje
19.00 Open Algemene Vergadering tot 21.30

Locatie
Op het kantoor van Kind & Samenleving
Lange Ridderstraat 22
2800 Mechelen
 
Deelnemen is gratis, maar breng ons zeker op de hoogte wanneer u erbij bent:
·         Enkel voor het studiemoment
·         Het studiemoment + hapje en drankje
·         Studiemoment + hapje en drankje + Algemene Vergadering
Graag een mailtje aan info@k-s.be 

Navigatie