Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiedag dagprijsbeleid in de woonzorgcentra
Voor directies en stafmedewerkers van Vlaamse woonzorgcentra

​De drie koepels residentiële ouderenzorg, Zorgnet-Icuro, VLOZO en VVSG , nodigen u op dinsdag 25 juli 2017 graag uit op een studievoormiddag over het nieuwe dagprijsbeleid in de woonzorgcentra. 

Nico Vermeiren (VIPA) en Markoen De Smaele (Vlaamse prijzendienst) lichten de verschillende dagprijsformulieren toe. Ook het nieuwe dagprijsformulier in kader van het infrastructuurforfait wordt uitvoerig toegelicht. Woonzorgcentra die (ver)nieuw(d)e capaciteit in gebruik namen in 2016 en/of 2017, moeten dit nieuwe formulier invullen en doorsturen aan de Vlaamse prijzendienst tegen ten laatste 31/8/2017. Vandaar dat wij deze studiedag uitzonderlijk in volle zomer organiseren.

Tijdens deze studievoormiddag hopen we meer duidelijkheid te scheppen over het invullen van de verschillende dagprijsformulieren. Ook moet helder worden welke formulieren wanneer van toepassing zijn aan de hand van concrete casussen.  We vragen aan de heren Nico Vermeiren en Markoen De Smaele om in te zoomen op de beoordelingscriteria die worden toegepast door de Vlaamse prijzendienst.

Praktische informatie 

Deze studiedag gaat door in het Pullman Hotel in Brussel van 9u30 tot 12u30. Het Pullman Hotel bevindt zich vlak aan het station van Brussel- Zuid (Victor Hortaplein 1 in Brussel). De deelnameprijs is 40 euro per persoon. Er is plaats voor maximum 150 personen. Van zodra dit maximum bereikt wordt, krijgen de eerst ingeschrevenen voorrang (de datum van betaling geldt als inschrijving).

Inschrijvingen 

We vragen u in te schrijven vóór 19 juli via deze link. Aangezien de inschrijvingen verlopen via Zorgnet-Icuro, neemt u voor praktische informatie rechtstreeks met hen contact op.

Navigatie