Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiedag basisbereikbaarheid
​Het decreet basisbereikbaarheid is een revolutie voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Basismobiliteit verdwijnt, de 15 vervoerregio's krijgen een belangrijke stem en de verschillende vervoermiddelen worden beter op elkaar afgestemd.

In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en de Vlaamse overheid zullen op een andere manier gaan samenwerken.

Gedurende een volledige dag laten we al deze stakeholders aan het woord en informeren we hen over wat basisbereikbaarheid ons zal brengen.

Programma en inschrijven

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie