Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Start opleiding gemeenschapswacht Plot
Gemeenschapswachten

​Het PLOT organiseert van 1 oktober 2018 tot 9 november 2018 een opleiding gemeenschapswacht. Tijdens deze opleiding komen de volgende modules aan bod:

1. De studie van de rechten en de plichten van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers: 24 lesuren betreffende de volgende onderwerpen:

a. Kennis wettelijk kader, de rechten en plichten van de gemeenschapswacht (3u.)
docent: Alexander Van Liempt
b. Kennis organisatie openbaar bestuur (6u.)
docent: Ivo Carlens
c. Kennis van de politie en de relaties tot de politie (3u.)
docent: Chris Lejeune
d. Preventietechnieken (8u.)
docent: Chris Lejeune
e. Opdrachten van gemachtigd opzichter (4u.)
docent: Marc Nijs

2. Technieken van verbale en non-verbale communicatie: 24 lesuren
docent: Karl Boumans

3. Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit: 8 lesuren
docent: Rudi Verkoyen

4. Observatie en rapportering: 8 lesuren
docent: Karl Boumans

5. Conflicthantering met inbegrip van positieve conflictbeheersing met jongeren: 8 lesuren
docent: Karl Boumans

6. Fysieke ontwijkingstechnieken: 6 lesuren
docent: Peter Persoons

7. Eerste hulp bij ongevallen: 12 lesuren
docent: Ludo Hermans

8. Redactionele vaardigheden: 8 lesuren
docent: Chris Lejeune

9. Sport/conditietraining: 8 lesuren

docent: Peter Persoons

 

Meer info en inschrijving.

Navigatie