Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Start opleiding diefstalpreventief adviseur
Preventieadviseurs

​Opleiding  Diefstalpreventief adviseur, basisvorming

DOELSTELLING

Je kan een diefstalpreventief advies verstrekken binnen het kader van gebeurlijke of mogelijke diefstal

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of Calog-medewerker en belast met opdrachten van diefstalpreventief adviseur.

Inlichtingen over de vrijstellingen voor het volgen van de opleiding, kan je verkrijgen op het telefoonnummer 02-456 89 42.

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Erkend onder het nummer EDA2132

METHODE EN LEERMIDDELEN

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, bezoeken, demonstraties en stage met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

INHOUD

  • Module 1: globale beveiligingsmethode 45 uur inclusief stage.

  • Module 2: bijzondere beveiligingsmethode - zelfstandige ondernemers 22,5 uur inclusief stage.

  • Module 3: bijzondere beveiligingsmethode - openbare gebouwen 22, 5 uur inclusief stage.

BEOORDELINGSWI JZE

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Aan het einde van de opleiding en na de praktijkstage, leg je een mondelinge proef af die bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Mondelinge vragen over de verschillende materies van de opleiding.

  • Een presentatie van de beveiligingsdiagnostiek gebaseerd op het bezoekrapport tijdens de stage.

  • Een beoordeling van de documentatiefarde gepresenteerd tijdens de mondelinge proef.

Om te slagen moet je minstens 60% van het totaal aantal punten behalen.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 en 19 oktober 2018 (examen 20 november 2018)

AANTAL UREN

  • module 1: 45 uur

  • module 2: 22,5 uur

  • module 3: 22,5 uur

De lessen gaan door van 08.30 uur - 16.15 uur

PRI JS

gratis of 300 euro voor vrijwilligers en anderen

INSCHRI JVEN

CONTACT

Eric Vermeiren, tel. 02-456 89 42 - eric.vermeiren@vlaamsbrabant.be  

Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 - christel.kerckhoven@vlaamsbrabant.be

Stefan Van Goidtsenhoven, tel. 02-456 89 28 - stefan.vangoidtsenhoven@vlaamsbrabant.be  

Navigatie