Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiedag gezonde publieke ruimte
​Op 20 september organiseren Gezond Leven en Zorg en Gezondheid een studiedag rond een gezonde publieke ruimte. Hoe kan je het potentieel van de publieke ruimte inzetten om de gezondheid van burgers te verbeteren? Op deze studiedag richten we ons naar ruimtelijke planners, middenveld, ambtenaren en politici uit verschillende beleidsdomeinen zoals jeugd, sport, welzijn en gezondheid, mobiliteit, milieu, ruimtelijke planning. > meer info

Navigatie