Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Radicaal verbinden in een veranderende samenleving
Het contactcomité van Organisaties voor Jeugdhulp organiseert haar jaarlijkse studiedag in Limburg:

Radicaal verbinden in een veranderende samenleving.

Inhoud:

In een samenleving waarin agressie, geweld, radicalisering en polarisatie vaak de aandacht trekken, zijn jongeren meer dan ooit bezig met het zoeken naar zichzelf.  In een steeds veranderende samenleving stellen ze zich vragen als “wie ben ik?” en vooral “wie kan en mag ik zijn?”.

Hulpverleners gaan op zoek naar antwoorden en in hun zoektocht naar kaders lopen ze het risico de jongeren in ‘hokjes te plaatsen’. Jongeren en hulpverleners met de handen in het haar… Waar komen al die hokjes vandaan? Durven we de dialoog aangaan en radicaal gaan voor verbinding?

 

Inzichten vanuit de Limburgse praktijk.

Sprekers:

Jamal Kazza: Jamal zet met Pl-ements in op “maat-werk” en doet daarvoor beroep op zijn creatieve expertise en een rijke ervaring in het jeugdwelzijnswerk.  Aan de hand van verschillende methodieken biedt Pl-ements, jongeren een kans om hun zoektocht naar hun identiteit kracht bij te zetten. 

Karien Lantmeeters: Karien werkt voor stad Genk rond de thema’s polarisatie en radicalisering.  Ze zet vooral in op positieve identiteitsonwikkeling en verbondenheid in het werken met jongeren.

Márnix Vanlangenaeker: Márnix werkt dagelijks met een bijzondere diversiteit van jongeren (en kinderen). Als filosoof enthousiasmeert hij zowel studenten bij de opleiding Orthopedagogie aan UCLL, als jongeren in de Stedelijke humaniora te Dilsen, en het beroepsonderwijs in Sint-Truiden. Sinds enkele jaren organiseert hij in de zomer een filosofisch avonturenkamp voor kinderen, maar evengoed een woonwagen-werk-kamp voor jongeren uit de jeugdzorg. Vanuit een ‘Socratisch’ engagement bekijkt en bevraagt hij mens en samenleving en doorbreekt hij graag de standaards van denken in een andere,verruimende en verfrissende, blik op mens en maatschappij. 

 

Moderator:

Maarten De Waele: Maarten is projectmedewerker preventie van radicalisering en  polarisatie VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten).  Zijn doctoraat (2016) in de criminologie, focuste zich op extreemrechtse jongeren in Vlaanderen.  De afgelopen 2 jaar heeft hij heel wat kennis verzameld en een goed zicht op de wetgeving en bestaande initiatieven als aanspreekpunt radicalisering voor steden en gemeenten.

 

Locatie:

OverKop-huis Genk: De OverKop-huizen zijn een initiatief van Rode Neuzen Dag met als doel plekken te creëren waar toegankelijke, laagdrempelige en specifieke ondersteuning is voor jongeren met psychische problemen. OverKop-Huis Genk is een samenwerking tussen CAW Limburg, stad Genk (Dienst Jeugd), Centrum geestelijke gezondheidszorg LITP en

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. OverKop-huis zet de deuren open tijdens de broodjes-lunch .Er is ook mogelijkheid tot rondleiding.

Jeugdcentrum Rondpunt26: Jeugdcentrum Rondpunt26 is hét centrum voor

jongeren in Genk. Jeugd Genk werkt hier aan het jeugdbeleid, maar ook partners zoals

OverKop, JAC en Villa Basta hebben hier een plekje

Prijs:

10 euro (incl. broodje)

Leden contactcomité: 8 euro (incl. broodje)

Inschrijven kan tot en met 3 november via deze link:

https://www.contactcomite.be/inschrijving/228fd007-5c4d-45c8-97f6-119c482f78d5

Meer info: http://www.contactcomite.be/agenda

Navigatie