Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opleiding Gemeenschapsmunt voor beginners
- Voor managementleden en beleidsmedewerkers van lokale besturen
- Voor projectmedewerkers bij lokale besturen actief rond burgerparticipatie, coproductie, duurzaamheid, vermaatschappelijking van zorg, lokale economie,...
Opleidingsdag 'Gemeenschapsmunten voor beginners'
 
Datum: donderdag 7 maart 2019

Locatie: Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, zoals geformuleerd in de bestuursakkoorden en de beleidsnota’s die momenteel in opmaak zijn. Concreet gaat het over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, het organiseren van buurtgerichte zorg, ondersteunen van duurzame initiatieven,… Met een gemeenschapsmunt kan ook de lokale economie worden gestimuleerd, of burgers kunnen worden aangemoedigd om taken op te nemen die noch door de overheid noch door de markt worden opgenomen.

Met de opleidingsdag ‘Gemeenschapsmunten voor beginners’ wordt de basis meegegeven van het werken met een gemeenschapsmunt: wat zijn de mogelijkheden, hoe werkt het, wie betrek je, hoe begin je eraan, welke stappen dien je te zetten, wat zijn de valkuilen, … Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een concrete casus (bij een lokaal bestuur) en verschillende andere voorbeelden in gemeenten en steden (klein en groot, landelijk en stedelijk) in Vlaanderen en in het buitenland.

Een samenwerking tussen Muntuit en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Er is plaats voor 20 deelnemers. De opleiding gaat door vanaf 12 deelnemers.

Inschrijven vóór 21 februari 2019 via dit formulier.

Navigatie