Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsrecht 1 + 1 = 3
iedereen betrokken met omgevingsrecht

​Het omgevingsrecht blijft in volle beweging. We zagen de voorbije jaren al heel wat wijzigingen in regelgeving  en rechtspraak en we verwachten nog heel wat evoluties.

Een snelle kennisverspreiding is noodzakelijk om als professional steeds op de hoogte te zijn van de nieuwste wijzigingen. Daarom lanceert die Keure in het voorjaar van 2019 OmgevingPlus. Met dit nieuwe platform OmgevingPlus bieden we een totaalpakket aan informatie voor elke professional die op de hoogte wil zijn van de verschillende subdomeinen ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en energierecht.

OmgevingPlus bundelt alle informatie uit tijdschriften en boekenreeksen van die Keure. Via digitale alerts brengen we abonnees onmiddellijk op de hoogte van nieuwe regelgeving en rechtspraak, maar ook van nieuw verschenen artikels. Op die manier spelen we sneller in op de actualiteit en brengen we u als eerste een nieuwe update.

Bovendien lanceert die Keure vanaf 2019 ook het nieuwe tijdschrift STORM. Toegankelijke, korte artikels brengen meer duiding bij elke nieuwe evolutie in het omgevingsrecht. In klare taal informeert het tijdschrift alle professionals die betrokken zijn bij het ruime ongevingsrecht.

Om dit nieuwe platform en tijdschrift te lanceren organiseert die Keure een trefdag op woensdag 30 januari 2019. Naast een korte voorstelling van dit alles, bieden we u ook inhoudelijk een sterk programma aan. Een must voor iedereen die betrokken is bij het omgevingsrecht en wil bijbenen met de recentste stand van zaken.

Programma
09.30     Onthaal
10.00     Inleiding
10.15     Voorstelling OmgevingPlus & STORM
10;30     Rechtspraakoverzicht
11.15     Milieueffectenrapportage in het Antropoceen: stoplap voor het statusquo of motor voor transitie?
12.00     Ruimtelijk rendement
12.45     Pauze
13.45     Mag er nog gebouwd worden in Vlaanderen?
14.30     Bestuurlijk handhaving van de omgevingsvergunning
15.15     Kwantitatieve krimp als bron van kwalitatieve groei
15.45     Tot spijt van wie het benijdt, maar vogels hebben ook rechten

Meer info

Volledige programma

 De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie