Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Mobiliteitstoets en MOBER
Iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met de beoordeling van verkeers- en mobiliteitseffecten en de opmaak van mobiliteitstoetsen en MOBER's

Hoe kan u de mobiliteitseffecten van nieuwe projecten inschatten? Wat zijn de geschikte methoden en instrumenten? Hoe kan u zelf een kwalitatieve studie uitvoeren?

Tijdens deze opleiding stellen we 3 instrumenten voor die u hierbij kunnen helpen. Met de mobiliteitstoets doet u een eerste screening van de effecten. Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) gaat na welke impact de maatregelen hebben op de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. Ten slotte verruimen we onze blik met het milieueffectenrapport (MER). 

Programma

Lesdag 1: 02/03/2018
-mobiliteitseffenten: algemeen kader en methodiek
-de mobilitietstoets als snelle evaluatie van de mobiliteitseffecten
-MOBER: mobiliteitseffectenrapport
-beoordeling van een mobiliteitseffectenrapport

Lesdag 2: 09/03/2018
-kort overzicht mobiliteitseffectenbeoordelingen
-MER-procedures (milieueffectenrapport) en de rol van de discipline mobiliteit
-Plan-MER, project-MER
-globaal mobiliteitsadvies bij RUP's, Masterplannen, verkavelingsaanvragen...
-terugkoppeling

Meer info

Karen Foubert - T 015-63 14 00 - karen.foubert@vsv.be - www.vsv.be
Schrijf u in

Organisatie

VSV samen met PCVO Limburg (afdeling verkeerskunde) en studiebureau SUUNTA

Navigatie