Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Minder borden, meer verkeersveiligheid
wegbeheerders, mobiliteitsambtenaren en medewerkers van de technische diensten en van lokale politiezones

​Vlaanderen blijft nog altijd een oerwoud van verkeersborden. Hierdoor werken deze borden vaak averechts en komt zelfs de verkeersveiligheid in het gedrang. Daarom moeten we ons de vraag durven stellen of we dit enorme aantal verkeerstekens wel nodig hebben...

Tijdens deze 2-daagse opleiding (06/11/17 en 24/11/17) buigen we ons over de Minderbordengids en de Code van de Wegbeheerder. In de Minderbordengids ontdekt u heel wat tips om te veel signalisatie te vermijden. Hiernaast bestuderen we ook de technische aspecten rond de plaatsing van verkeerstekens in de Code van de Wegbeheerder.

Door deze twee bronnen te vergelijken, kunnen we samen naar een mooi evenwicht zoeken tussen reglementering en duidelijkheid voor de weggebruiker. Zo weet u na deze opleiding perfect hoe u met minder borden voor meer verkeersveiligheid kan zorgen!

Programma

- technische, infrastructurele en plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens
- raakvlakken tussen de Code van de Wegbeheerder en het verkeersreglement
- reglementering voor de plaatsing van verkeersborden en wegmarkeringen
- Minderbordengids en de achterliggende principes
- praktijkoefeningen en cases

Goed nieuws! Na deze opleiding gaat u naar huis met een uitgebreide syllabus die u laat kennismaken met alle onderdelen van de Code van de Wegbeheerder.

Meer info

Karen Foubert - T 015 63 14 00 - karen.foubert@vsv.be - www.vsv.be

Schrijf u in

Organisatie

VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Navigatie