Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Mentoropleiding zorgberoepen - Gent
Mentoropleiding zorgberoepen

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor jongeren door hun veelheid aan functies.

Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school.

Daarom organiseert Diverscity in elke provincie mentoropleidingen op maat van specifieke functies binnen lokale besturen.

Wat mag u verwachten? 

Deze mentoropleiding biedt u inzicht in de coachende rol die u, als mentor, heeft ten aanzien van leerlingen. De opleiding versterkt u in een aantal belangrijke competenties die u nodig heeft voor een goede begeleiding: 
communiceren, duidelijke feedback geven, evalueren,...

We gaan dieper in op het opstellen van een opleidingsplan op maat en leren jou te anticiperen op het proces van de leerling door het opleidingsplan bij te sturen indien nodig,

Tenslotte proberen we u ook een leerrijke uitwisseling te bieden van concrete ervaringen van mentoren onderling en tussen mentoren en werkplekbegeleiders van scholen

De deelnemers krijgen daarna een attest mee naar huis dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om een RSZ-korting van 800 euro/kwartaal aan te vragen voor de deelnemende mentor(en) (onder bepaalde voorwaarden)

 

Doelgroep

- Mentoren van lokale besturen in zorgberoepen (verzorgende, zorgkundige, logistiek helper, kinderbegeleider)
- werkplekbegeleiders
- praktijkleerkrachten

 

Het maximum aantal inschrijvingen is beperkt tot 16 deelnemers. Het aantal deelnemers vanuit onderwijs bedraagt maximaal 1/4de van het aantal deelnemers.

Deelnameprijs 

Gratis

Waar en Wanneer 

Opleidingscentrum Campus Prins Filip Gent, dinsdag 30 mei van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Onthaal vanaf 8.45 uur

Opleidingscentrum Campus Prins Filip Gent, Jubileumlaan 217 - 9000 Gent

 

Deze opleiding organiseren wij op:

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be

Annulering

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren?

Laat u vervangen door een collega, kosteloos annuleren is mogelijk tot één week vooraf.

De deelnameprijs van 60 euro wordt aangerekend wanneer de annulering later, zonder geldige reden, plaatsvindt.

Info inhoudelijk

Jan Creten, sectorconsulent lokale besturen, jan.creten@diverscity.be – 02 211 56 91

Info praktisch

Elke Van den Wijngaert, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam -elke.vandenwijngaert@vvsg.be -
02 211 56 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van Diverscity.

 

 

Navigatie