Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Masterclass omgevingsvergunning
De sessie is voorbehouden voor ambtenaren.

​LSX en Universiteit Hasselt organiseren op vrijdag 15 december in de voormiddag een masterclass omtrent de omgevingsvergunning.

Op campus Hasselt worden door de ambtenaren van de stad Dilsen-Stokkem (die vanaf het begin zijn omgeschakeld naar de procedure omgevingsvergunning en reeds meer dan 120 dossiers behandeld hebben) een aantal praktijkervaringen gedeeld en toegelicht. Onder leiding van Professor Stijn Verbist worden deze cases en ervaringen getoetst aan het decreet en de wetgeving. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de praktische aanpak en interne organisatie zoals die vandaag in Dilsen-Stokkem is. Doel is om besturen die de overgang op 1/1/2018 maken zoveel mogelijk tips en ervaringen uit de praktijk mee te geven, zodat de omschakeling vlotter kan verlopen. Het is zeker geen opleiding omtrent de software of wetgeving die verbonden is aan de omgevingsvergunning. 

Inschrijven kan via www.uhasselt.be/Inschrijven-Omgevingsvergunning-praktijk

De sessie is voorbehouden voor ambtenaren. 

Navigatie