Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Masterclass: de meerwaarde van kunst in een veranderende stedelijke context
medewerkers van kunstorganisaties en ambtenaren van centrumsteden die actief zijn op het vlak van kunst en cultuur, stadsontwikkeling, publiek domein...

​In 2014 namen de teams Stadsvernieuwing en Cultuur van de stad Aalst samen met kunstorganisatie Netwerk Aalst het initiatief om zich aan te melden voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan Object’. De Dender en zijn oevers stonden centraal in de vraagstelling rond de mogelijke rol van kunst en cultuur in de toekomstige ontwikkeling van de stad. De samenwerking en dialoog tussen twee stadsdiensten en de inbreng van artistieke expertise door kunstorganisatie Netwerk Aalst, binnen een opdrachtsituatie waar ook de schaal van de werken een bijzondere uitdaging vormt, maakten het project Denderzone Aalst voor de initiatiefnemers van de Pilootprojecten tot een interessant pilootproject.

In 2016 en 2017 heeft de samenwerking tussen de stadsdiensten en Netwerk geleid tot het opzetten van een structureel platform (Kunstcel), die met een visie en instrumentarium vormgeeft aan een beleid voor kunst in de publieke ruimte. Dit model is voor lokale overheden één manier om binnen de veranderende condities van het openbaar domein de vraag naar kunst samen aan te pakken en inhoudelijk af te wegen wat een bijdrage kan leveren tot de kwaliteit van onze leefomgeving. Hoe beoordelen we deze vragen? Welke verwachtingen leven er omtrent de rol van kunst ? Hoe pakken we de realisatie van projecten aan? Vanuit welke visie kaderen we onze keuzes en welke impact hebben die keuzes op lange termijn? Deze en vele andere vragen duiken in alle steden vroeg of laat op. We nodigen je daarom graag uit voor een masterclass rond visievorming voor kunst in de publieke ruimte, de meerwaarde van domeinoverschrijdend werken en samenwerken binnen de stad en met artistieke partners.

Programma

  • Inleiding door kunstenaar Rudy Luijters die aan de hand van referentievoorbeelden het spreken over artistieke kwaliteit van kunst in de publieke ruimte tastbaar maakt.
  • De betrokken stadsdiensten van Aalst en kunstenorganisatie Netwerk Aalst (Els Silvrants-Barclay) lichten hun gezamenlijke proces rond de visievorming rond kunst in publieke ruimte toe. (moderator Dirk De Wit, Kunstenpunt)
  • Leer- en uitwisselingsmoment met collega’s uit andere steden rond drie specifieke aspecten:
    1. Het belang van visievorming voor de publieke ruimte en de rol van kunst daarin (moderator Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Gent);
    2. De meerwaarde van het transversaal werken van stadsdiensten voor de kwaliteit van de publieke ruimte (moderator Thierry Goossens, stedenbeleid Vlaamse overheid);
    3. De krijtlijnen voor het samenwerken met een kunstorganisatie en/of andere mogelijke kunstprofessionals (moderator Sara Weyns, directeur Middelheimmuseum).
  • Slot en lunch


Inschrijving

Gratis, mits registratie via het online-inschrijvingsformulier

Meer info


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie