Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leertraject circulaire voedselketen: tegengaan van voedselverspilling
Politici, ambtenaren en middenveld uit Vlaamse steden en gemeenten geïnteresseerd in lokaal voedselbeleid vanuit een aankooppositie, vanuit duurzaamheid, sociale economie of lokale economie.

​Leertraject circulaire voedselketen

Hoe zet je in jouw toekomstgerichte gemeente, stad of regio in op een circulaire voedselproductie en -consumptie?

Wat zijn de mogelijkheden van een stad, gemeente of intercommunale om in te zetten op een circulaire, duurzame voedselketen? Welke rol kan een gemeente spelen om  een zero-waste voedselproductie en -consumptie mee uit te bouwen?

Op deze vragen vind je een antwoord binnen dit leertraject. In twee sessies zoomen we in op verschillende acties waarmee een lokaal bestuur kan bijdragen aan de transitie naar een circulaire voedselketen: het tegengaan van voedselverspilling (31 januari) en het circulair aankopen van voeding (21 februari).

31 januari 2019: Tegengaan van voedselverspilling

Welke rollen kan een lokaal bestuur opnemen om de voedselproductie en -consumptie future-proof te maken, en zo weinig mogelijk voedsel verloren te laten gaan? Faciliteer je burgerinitiatieven, of ondersteun je innovatieve ondernemers en organisaties? Hoe kan je actief bijdragen aan een zero-waste economie vanuit je voedselbeleid?

9.00 - 9.30: Onthaal met koffie

9.30 – 9.45: Introductie leertraject circulaire voedselketen van VVSG ​ en toelichting praktijkboek OVAM

​9.45 - 10.00: Hoe ondersteunt FoodWIN steden & gemeenten bij het redden van voedsel?

10.00 - 10.15: Hoe vermindert de Stad Brugge voedselverlies in ziekenhuizen en zorginstellingen?

10.15 - 10.30: Hoe dragen lokale besturen bij tot de uitbouw van regionale distributieplatformen voor voedseloverschotten en restjesfabrieken? Door Komosie.

10.30 - 11.30: Bezoek Foodsavers Gent – Logistiek platform voedselverlies

11.30 - 11.45: Pauze

11.45 - 12.00: Waarom samenwerken met digitale platformen voor het delen van overschotten van handelaars, zoals Too Good To Go?

12.00 - 12.15: Wat kunnen burgerinitatieven zoals het Spilvarken bijdragen?

12.15 - 12.30: Hoe breng je mensen met fruitoverschotten uit eigen tuin of boomgaard samen met mensen die graag lokaal fruit willen eten en plukken, maar geen bomen hebben. Project Pluk door VELT.

12.30 - 13.30: Lunch & netwerking

 

Sprekers


Joke Van Cuyck werkt bij OVAM voor het Netwerk voedselverliezen voor lokale besturen. Hoe zet  je een werking op rond voedselverliezen? Joke zet je op weg, onder andere met het praktijkboek van het Vlaams Netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies.

Gil Op de Beeck​ werkt voor FoodWIN, de Food Waste Innovators. Ze strijden tegen voedselverspilling in het stedelijk voedselsysteem. Dit doen ze enerzijds door concrete oplossingen en acties tegen voedselverspilling te belichten. Anderzijds ondersteunt FoodWIN steden en hun stakeholders in hun strategie om voedselverspilling te reduceren. Op 2 april 2019 organiseert FoodWIN een Food Waste Fest. https://foodwin.org/

Karine De Batselier is klimaatcoördinator bij de Stad Brugge en ondersteunt vanuit de Stad de Brugse lokale voedselstrategie Bruggesmaakt, die startte vanuit de lokale voedselraad Brugs Food Lab. In de strijd tegen voedselverlies startte ze samen met FoodWIN een innovatief project rond voedselreductie met 4 Brugse zorginstellingen. https://foodlab.brugge.be/

Etienne Rubens is projectmedewerker  Foodsavers bij Komosie. Komosie bouwt aan een netwerk van ondernemingen en organisaties en ondersteunt hen bij de aanvoer, opslag, verwerking en distributie van voedseloverschotten via diverse kanalen. Denk daarbij aan  sociale kruideniers, sociale restaurants, voedselbanken en restjesfabrieken. Ze geeft actieve ondersteuning aan lokale besturen, startende en bestaande organisaties in Vlaanderen om op een sociale manier te werken met en rond voedseloverschotten. www.komosie.be/www.foodsavers.be

Foodsavers Gent is een van de grootste en best draaiende platformen voor voedselverliezen in Vlaanderen, georganiseerd vanuit OCMW Gent. Via een logistiek platform worden voedseloverschotten verzameld en geleverd aan Gentse sociale organisaties. www.foodsavers.gent

Franco Prontera is Customer Success Specialist bij Too Good To Go. Too Good To Go is een applicatie die handelaars de kans geeft om hun overschot op het einde van de dag, tegen een verminderde prijs te verkopen aan consumenten. Zo moet de handelaar geen eten in de vuilnisbak gooien, kan de consument goedkoper eten bestellen en werken ze samen aan een wereld met minder voedselverspilling. Win-Win-Win. Bekijk hier het fragment uit 'Over Eten'

Anne-Marie Vandenbroucke is een van de trekkers van Het Spilvarken. Bewoners houden 3 varkens en gaan hierdoor veel bewuster om met (vlees) eten. Wat is hun aanpak? Wat zijn de resultaten en hinderpalen van dit initiatief? Hoe leidt dit tot duurzame consumptie onder de deelnemers? Bekijk hier fragment van Het spilvarken in 'Iedereeen beroemd'

Jasmien Wildemeersch is actief bij FoodWIN en Pluk. Pluk tracht fruitoverschotten in te perken, door fruitbomen en burgers met fruitbomen in kaart te brengen en te linken met mensen die op zoek zijn naar bomen om te plukken en fruit om in te maken.


Waar en wanneer

Donderdag 31 januari 2019, van 9u00 tot 13.30 uur
Vergaderzaal 2.6 "Linnen" in het balenmagazijn. Maïsstraat 142h, 9000 Gent


21 februari 2019: Circulair aankopen van voeding

In een circulaire voedselketen gaat niets verloren, en kopen we enkel duurzaam geproduceerde voeding aan, liefst in herbruikbare verpakkingen of zonder verpakking, en met een minimum aan milieubelasting door transport. Maar hoe vertalen we dit naar ons aankoopbeleid? Welke bestekcriteria kunnen we gebruiken om onze catering- en voedingsopdrachten circulair te maken? Hoe kopen we lokaal, biologisch en Fairtrade aan?

Dagindeling

09.00 - 09:30: Onthaal met koffie

09.30 - 10.00: Voeding in de circulaire economie

10.00 – 10.30: Aankopen in de korte keten: enkele praktijkvoorbeelden

10.30 – 11.10: Hoe koop je duurzame voeding en catering aan?

11.10 – 11.20: Pauze

11.10 – 12.30: Workshop: uitwerken van een concrete aankoopcase in kleine groepjes

12.30 – 14.00: Lunch + Bezoek aan Vork


Waar en wanneer

21 februari 2019, van 9u00 tot 14u00

Vork, Doorniksestraat 60, 8500 Kortrijk

 

Doelgroep

Politici, ambtenaren en middenveld uit Vlaamse steden en gemeenten geïnteresseerd in lokaal voedselbeleid vanuit een aankooppositie, vanuit duurzaamheid, sociale economie of lokale economie. Zowel lokale besturen die reeds een lokale voedselstrategie hebben of specifieke duurzame voedselprojecten, als zij die nog geen ervaring hebben zijn welkom.

 

Inschrijving


Schrijf online in

Deelnameprijs per sessie:

VVSG - Leden: 25 euro
Niet- leden: 50 euro
 
De deelnameprijs is laag, dankzij de subsidies van FoodWIN en Vlaanderen Circulair. Deelname aan de tweede sessie kan gratis worden aangeboden dankzij Europese subsidies, maar inschrijving is verplicht.

U ontvangt na de studiedag van ons een factuur. 

 

Info

Julie Poppe,  stafmedewerker VVSG circulaire economie, julie.poppe@vvsg.be, 0499 15 71 30

Michaël Moulaert, stafmedewerker VVSG Lokale Voedselstrategie, michael.moulaert@vvsg.be, 0484060047

Organisatie

Dit netwerkevent is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenwerking met het Netwerk Lokale Voedselstrategie, Vlaanderen Circulair en FoodWIN.

Navigatie