Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kracht om samen bruggen te bouwen. Hoop op een wondermiddel?
Uitnodiging studiedag 28/11/2018

Kracht om samen bruggen te bouwen. Hoop op een wondermiddel?

Deze studiedag wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met en ondersteuning van diverse partners. Onze speciale dank gaat naar het Agentschap Jongerenwelzijn en UCLL en alle partners van de werkgroep Project vluchtelingen en radicalisering, de sprekers, de workshopbegeleiders en jongeren die meewerken aan deze studiedag.

In de huidige samenleving krijg je als professional in toenemende mate te maken met cliënten met een migratie achtergrond, die bovendien vaak een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jij. Heeft u behoefte aan handvatten om in verbinding te blijven en uw communicatie met de cliënt te blijven voeden omtrent thema's opvoeding en identiteit? Heeft uw organisatie veel cliënten met een migratie achtergrond ? Zoekt u naar manieren om actief speerpunten te maken van diversiteit en cultuursensitief werken binnen uw organisatie?

Op deze studiedag gaan we via lezingen en workshops dieper in op deze vragen!

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan tot 22/11/2018 via deze inschrijvingslink:

https://www.ucll.be/studiedagobj

Bij vragen, contacteer: Soumia Aattaoui, 0487/25 44 78 of soumia.aattaoui@objlimburg.be

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze studiedag!

Hartelijke groet, namens het OBJ team.

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

tel : 011 858110 - gsm : 0487 254478

Navigatie