Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit
Op deze zesde editie van de inspiratiedag kiest het Netwerk Duurzame Mobiliteit voor het thema 'Lokale bereikbaarheid'. Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden voor velen toegankelijk. En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Met dit thema onderstrepen we dat werken aan nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Sterke kernen met toegankelijke diensten enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen. Een insteek die meer dan relevant is met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Hoe we concreet werk kunnen maken van lokale bereikbaarheid maken we duidelijk aan de hand van 6 droomgemeenten: de kindvriendelijke, actieve, toekomstbestendige, ondernemende, delende en sociale gemeente. Op de Inspiratiedag gaan experts met het beeld van deze 6 droomgemeenten en concrete inspirerende voorbeelden samen met u aan de slag. Daar bovenop focussen we in de sessie 'Slim naar Antwerpen' op het belang van gerichte communicatie én een aanpak op maat van iedere mogelijke doelgroep bij het nemen van bereikbaarheidsmaatregelen. En in de sessie "Dorpshubs in Vlaanderen" gaan we op zoek naar goeie innovatieve praktijken, diverse manieren van aanpak en wat ze kunnen betekenen voor de toekomst van kleine kernen in Vlaanderen.

Ontdek het volledige programma en alle praktische info

Meer info Netwerk Duurzame Mobiliteit -  www.duurzame-mobiliteit.be

Navigatie