Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Inspiratiedag Data in het lokaal bestuur: voor een slim beleid en dienstverlening
Studiedag SD Data_Emailbanner 600x150_17012.png 

Welkom op deze inspiratiedag, waar u beloftevolle inzichten en mogelijkheden ontdekt om data slim in te zetten voor de lokale beleidsvoering.

Via een veelheid van kanalen hebben lokale besturen toegang tot een berg aan data. Sensoren, ANPR, GSM-data, satellietbeelden, wifi, … de technieken om data te verzamelen zijn divers, de mogelijkheden om deze te analyseren en te gebruiken voor beter lokaal beleid in verkeer, veiligheid, economie, wonen, ruimtelijke vraagstukken, zorg, sociaal beleid, enz stijgen exponentieel.

Welke meerwaarde voor lokale besturen?

Deze inspiratiedag reikt u een perspectief aan:

  • Handvaten om op een efficiënte en verantwoorde manier meerwaarde te halen uit deze data
  • Inzichten en aandachtspunten om zich hierrond slim te organiseren
  • Ontmoeting en kennismaking met inspirerende praktijken uit Vlaamse en Nederlandse steden en gemeenten.
  • Infomarkt met technologische toepassingen en hun aanbieders.

Voor wie?

Voor burgemeesters, schepenen, algemene directeuren, beleidsmedewerkers mbt mobiliteit, economie, ruimtelijke ontwikkeling, zorg, sociaal beleid, organisatieontwikkeling, ict, data, digitalisering, … en iedereen die wil onderzoeken of op basis van data de lokale beleidsvoering kan verbeteren.  

Programma

9.00-09.30 uur   – Onthaal

09.30-09.35 uur – Verwelkoming/verloop van de dag, Nathalie Dumarey VVSG stafmedewerker organisatieontwikkeling - smart cities

09.35 -10.15 uur -  De stad en de data: de maatschappelijke impact van data-praktijken

Prof Mirko Tobias Schäfer deelt de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoeken:

  • Wat is de maatschappelijke impact van data?
  • Hoe gaan Nederlandse steden en gemeenten vandaag om met data?
  • Welke mogelijkheden, maar ook welke valkuilen zijn er bij de dataficatie van het lokaal bestuur

Mirko Tobias Schäfer is Associate Professor nieuwe media & digitale cultuur aan de Universiteit van Utrecht en hoofd van de Utrecht Data School, waar hij onderzoek doet naar de socio-politieke impact van technologie. Hij ontwikkelde mee de Ethische Data Assistent, een methode die ethische problemen in het gebruik van data helpt herkennen. 

10.15 – 10:55 Datagestuurd werken: van abstractie tot concrete resultaten

Tom Pots, Manager Datagedreven sturen getuigt hoe ze in Zaanstad (Nl) aan de slag zijn gegaan met data. Bij veel publieke organisaties bestaat het geloof dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers, zoals schonere straten, veiliger buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je van dit geloof tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Waar begin je en wat zijn essentiële onderdelen van je aanpak? Hoe begeleid je deze verandering? Wat moet je organiseren? Wat zijn belangrijke valkuilen en succesfactoren? Om tot resultaten te komen is er in elk geval meer nodig dan een data-analist aan te werven.

Tijdens zijn toelichting neemt Tom Pots ons mee in wat datagestuurd werken vraagt van ons en onze organisatie én hoe je de eerste stap kunt zetten om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Tom Pots is Manager datagedreven sturen in Zaanstad (Nl)

10.55- 11.15 uur Open City of Things en de Digital Twin City

Waartoe dient al die data die de komende jaren meer en meer ter beschikking zal komen van de lokale besturen? Welke oplossingen voeden ze, welke diensten maken ze mogelijk? Kunnen ze bijdragen tot een betere mobiliteit, en wat met geluidsoverlast, luchtvervuiling, de middenstand in de gemeente? 

Jan Adriaenssens, Directeur City of Things imec geeft twee inspirerende voorbeelden.

X11.15- 11.30 uur Koffiepauze

11.30-12.20 uur  Verdiepend panelgesprek: Hoe kan een lokaal bestuur effectief meerwaarde halen uit data?

Deelnemers: Tom Pots, datamanager Zaanstad, Jan Adriaenssens, Directeur City of Things, imec,  Mirko Tobias Schäfer, professor Universiteit van Utrecht,  Erik Mannens, professor Data Science Lab, Universiteit Gent en Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal Informatie Vlaanderen.

Interviewer en moderator: Bart Rosseau, Diensthoofd Data & Informatie, stad Gent

Over de middag: 12.20- 14.20 uur Lunch & meet the buyers-markt

Verschillende aanbieders van toepassingen voor datacaptatie- analyse -en visualisatie, stellen zichzelf en hun diensten aan u voor. Een overzicht van alle deelnemende bedrijven vindt u hier eind februari.

14.20-16.00 uur: Sterke praktijken in de kijker

14.20- 14.50 uur - Keuzesessie 1

1.      De vinger aan de pols in Knokke-Heist

60 sensoren in de gemeente komen geïntegreerd samen op één dashboard. Zo krijgt de gemeente krijgt in één overzicht de actuele situatie van de geluids-en luchtkwaliteit, het verkeer, de openbare afvalkorven, de bezetting van parkeerplaatsen, Ook de waterstanden van de watergangen, riolering en technische installatie in gemeentegebouwen worden gemonitord.  Zo kunnen ze snel ingrepen als problemen of afwijkingen zich voortdoen en de dienstverlening analyseren.

4. Smart Flanders: centrumsteden werken aan (linked) open data

Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma van de Vlaamse Overheid samen met imec voor de 13 centrumsteden. Het programma focust op real-time open data en gedeelde referentiemodellen. Tijdens deze sessie vertellen ze u meer over het programma en de datapiloot "parkeergarages".

2.      ANPR-data voor het lokaal bestuur: twee onderzoeksprojecten toegelicht

Polivisu is een Europees onderzoeksproject, mee getrokken door het agentschap Informatie Vlaanderen. PoliVisu speelt zich af in de context van het gebruik van open data binnen de beleidscyclus gebruik makend van co-creatie processen met burgers. Binnen PoliVisu wordt ook een Vlaamse case uitgewerkt rond de visualisatie van ANPR gegevens.

“Mobiliteitsmanagement met ANPR” is een City of Things-project dat IGEMO samen met gemeente Puurs indiende bij Vlaio.  Het project buigt zich over de vraag hoe beschikbare nummerplaatherkenningscamera’s beter te benutten. Tot op vandaag worden deze camera’s enkel gebruikt voor politiedoeleinden, maar de data die ze verzamelen zijn ook belangrijk voor vele andere domeinen.

5. Landbouwschade meten in Tongeren met eigen ontwikkelde tool

De GIS-cel van de stad Tongeren ontwikkelde in de zomer van 2018 een app met o.a. open satellietdata om de gemeentediensten en de schadecommissie toe te laten efficiënter de landbouwschade op te meten en te analyseren. Alle info en nodige onderdelen (plugins, het coderingsscript…) en het stappenplan om deze applicatie te maken zijn open source

 

3.  Slimme infrastructuur voor innovatieve steden en gemeenten, Fluvius (partnersessie)

Wat zijn de aandachtspunten bij het uitbouwen van een slimme infrastructuur, nodig voor het capteren en analyseren van data? En hoe kan dit bijdragen aan maatregelen voor de veranderende behoefte rond milieu, klimaat, mobiliteit, veiligheid en algemeen welzijn?

Tijdens deze interactieve sessie bespreken we een aantal concrete stellingen en cases waar Fluvius aan werkt.  .

////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

 14.55 uur-.15.25 uur - Keuzesessie 2

1.      Open data in Gent: een stimulans voor innovatie en cocreatie

Gent kiest resoluut voor open data. Door het delen van de gegevens en kennis waarover ze als stad beschikken, will de stad op een transparante manier innovatie en enthousiasme stimuleren.

 Tijdens deze sessie leer je meer over inspirerende voorbeelden rond open data, leer je de internationale projectwerking van de stad Gent kennen en krijg je inzichten hoe date tastbaar te maken voor cocreatie.

4.    Telraam: citizen science in Kessel-Lo

Het project Telraam start met een pilootstudie in Kessel-Lo met goedkope fijnmazige verkeerstellingen. 100 inwoners voeren zelf de tellingen uit door het bevestigen van sensoren achter hun raam. Het project wordt uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, Mobiel 21, en Waanz.in.

2.     Fietsregistratiesysteem als hefboom voor een betere mobiliteit en verkeersvrije straten (partnersessie)

Belfius heeft een digitaal beloningssysteem ontwikkeld dat leerlingen uit de gemeentescholen van Bonheiden, Peer en Crisnée aanzet om te voet of met de fiets naar school te komen. De verzamelde munten kunnen gebruikt worden als betaalmiddel op de kermis, in het zwembad of bij de lokale partners. Op het online dashboard komt alle geregistreerde data samen.

        

5.  Slim Afvalbeheer: sensoren en data-analyse in de stad Antwerpen.

Door de monitoring van de verschillende slimme vuilnisbakken op het grondgebied, kon de ophaaldienst de ophaalroute optimaliseren en de operationele werking bijsturen en efficiënter maken. De datacel exporteert en verwerkt de data en maakt deze toegankelijk voor de collega's.

 

 

3.      De Newsroom als gemeentelijk beleidsinstrument, ook in Vlaanderen

In Nederland (Utrecht, Venlo…) bestaat het al langer. Met de newsroom luisteren steden en gemeenten wat er leeft op het online dorpsplein en halen ze deze info realtime binnen in de organisatie. Vervolgens maken zij van deze data uit sociale media informatie door deze te analyseren, met context en duiding.  Sociale Media Buro ondersteunt de VVSG en Vlaamse steden en gemeenten om hier ook mee aan de slag te gaan.

 ///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

  15.30 uur-16.00 uur - Keuzesessie 3

1.      Velopark.be: een open data-platform voor fietsers

Met Velopark.be bouwt Fietsberaad Vlaanderen aan een overkoepelend (open data) platform met de gegevens van alle bewaakte fietsenstallingen in België.  Zo zal een gebruiker makkelijk kunnen raadplegen waar de fiets veilig en comfortabel te kunnen achterlaten. Ook info over de aanwezige faciliteiten, openingsuren, kostprijs en het aantal beschikbare plaatsen worden verzameld en als open data ontsloten.

4. Big data analytics voor betere inzichten en slimme mobiliteitsoplossingen Proximus/ Be-Mobile (Partnersessie)

Verschillende steden en gemeenten maken gebruik van de data van Proximus, Mastercard & FOD Economie voor inzichten in de bezoekers op het grondgebied en crowd management tijdens evenementen.  Tijdens deze sessie hoort u meer over deze praktijkvoorbeelden.

Steeds meer steden en gemeenten werken ook aan smart parking oplossingen met parkeersensoren, parkeergeleidingsoplossingen voor een betere doorstroom van het verkeer en toepassingen om files, verkeersstromen en sluipverkeer in kaart te brengen op basis van Floating Car Data. Het dochterbedrijf van Proximus Be-Mobile vertelt u meer.

2.      Zorgbedrijf Antwerpen: met sensoren aan de slag voor een betere en effeciëntere zorgverlening

Zorgbedrijf Antwerpen combineert slimme sensoren, machine learning en big data om haar dienstverlening in de zorg efficiënter te maken en haar klanten en bewoners in woonzorgcentra een veiligere thuis en leefsituatie te garanderen. De sensoren worden ook geïntegreerd in de kinderopvang om de administratieve last bij de medewerkers te automatiseren en weg te werken.

5. Luchtkwaliteitsmetingen via citizen science in Kalmthout en Mechelen

Op verschillende plaatsen wordt er geïnvesteerd in bijkomend onderzoek om de luchtkwaliteit en de beïnvloedende factoren beter te kunnen analyseren. Ondermeer in Kalmthout en Mechelen werken de gemeenten samen met VITO aan dit onderzoek. (Fiets)vrijwilligers gingen met meetapparatuur de baan op. Deze informatie zorgde voor een grondigere analyse van de problematiek. Samen met de gemeente Kalmthout onderzoekt VITO of een gemeentelijk sensornetwerk kan worden uitgerold.

 3. Het Mobiliteitsdashboard in Gent

Op het online mobiliteitsdashboard krijgt de gebruiker in één oogopslag een overzicht van actuele informatie over de weersomstandigheden, het verkeer, de doorkomsten aan openbaar vervoerhaltes, de parkeerbezetting... Het Regionaal Verkeerscentrum Gent combineerde hiervoor eigen en bestaande datasets.

 ////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

 

16.00 – 16.30  uur Afsluitend woord door VVSG Algemeen directeur Mieck Vos en netwerkdrink

Elke deelnemer krijgt de publicatie "Open data, kansen en uitdagingen voor lokale besturen" mee naar huis.

Praktisch

De inspiratiedag gaat door in de Communicatiecampus in Gent (Sint-Denlijslaan 485)

Deelnameprijs

€ 125 (VVSG-leden)

€ 175 (Andere overheden en vzw's)

€ 225 (Privé-organisaties en bedrijven)

Opgelet, de prioritaire doelgroep voor deze studiedag zijn VVSG- leden. Deze krijgen voorrang bij de inschrijvingen.

Inschrijven

Inschrijven kan via http://academie.vvsg.be

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

Nathalie Dumarey, stafmedewerker organisatie-ontwikkeling - smart cities
nathalie.dumarey@vvsg.be 

Ward Van Hal, stafmedewerker GIS en e-government
ward.vanhal@vvsg.be

Partners 

Dit event is een samenwerking tussen:

 BelfiusLogoNeutral.pngAfbeeldingsresultaat voor vvsg

Proximus.png 

 

 

Navigatie