Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De G50 van het sociaal werk: wees erbij
sociaal werkers uit verschillende disciplines van het sociaal werk binnen de OCMW's (bv. activeerders, algemene sociale dienst, intakers, financiële hulpverleners, enzovoort).

Over de kracht van het sociaal werk in het OCMW

Wat maakt het sociaal werk binnen de context van het OCMW zo specifiek? Op die vraag willen we een antwoord formuleren met 50 sociaal werkers in onze G50 op 4 september 2018.

Waarvoor staat het sociaal werk binnen het OCMW? Als we dat voor onszelf kunnen duidelijk maken, kunnen we het ook aan anderen vertellen. En zo vergroten we het draagvlak voor sociaal werk binnen het lokaal bestuur, zowel bij collega's van de gemeente als bij beleidsmakers in de nieuwe politieke organen vanaf 2019.

Op basis van verhalen van praktijkwerkers ontdekken we de sterktes van het sociaal werk binnen het OCMW. Én gaan we op zoek naar waar het beter kan. We doen dit door de ontmoetingen tussen cliënten en sociaal werkers in kaart te brengen. De interacties op de werkvloer maken het echte werk binnen het OCMW. In de namiddag gaan we op zoek naar wat we zeggen wat we doen, wat we daadwerkelijk doen en wat we zouden willen doen. Ook daar halen we de sterktes en verbeterpunten uit.

De VVSG zal dit materiaal nadien omzetten in producten, zoals vormingen en publicaties.

Over de middag krijgen jullie een rondleiding in het prachtige gebouw (De National) waar we elkaar ontmoeten.​

Gezocht: 50 sociaal werkers!

We zoeken 50 sociaal werkers uit verschillende disciplines van het sociaal werk binnen de OCMW's (bv. activeerders, algemene sociale dienst, intakers, financiële hulpverleners, enzovoort).

Als er zich meer dan 50 sociaal werkers aandienen maken we een selectie op basis van discipline, grootte van het OCMW, leeftijd en regionale spreiding.​

Kom meedoen

Inschrijven kan via anne.deschryver@vvsg.be​​​​ ​. Geef je naam, je functie, je leeftijd en contactgegevens door. Deelname is gratis maar snel reageren is de boodschap. Er wordt in een broodjeslunch voorzien.​

Waar en wanneer?

Dinsdag 4 september 2018
De National, Lange Beeldekensstraat 152, 2060 Antwerpen
Van 9 tot 16 u

De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, en ligt op ongeveer 10 minuten wandelen vanuit het NMBS-station Antwerpen-Centraal​

Navigatie