Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Fietscongres 2018
mobiliteitsambtenaren van steden, gemeenten en provincies, medewerkers van de Vlaamse overheid, studiebureaus, politie, belangenverenigingen en onderwijsinstellingen

De fiets op kop
Hoe kronen we de fietser in Vlaanderen tot koning van de weg? Durven we radicale keuzes maken? Hoe geven we de pedaalridders meer ruimte en veiligheid?

Op het Fietscongres 2018 trekken we resoluut de kaart van de fiets. “Elke stad kan doen wat fietshoofdstad Kopenhagen gedaan heeft. Het is gewoon een kwestie van beginnen.” – Mortel Kabell (milieuburgemeester Kopenhagen). Tijd om het beleid dus eens op z'n kop te zetten met de fiets op kop!

Bruist u nu al van de ideeën? Wil u uw project of interessant thema delen? Dien dan zeker uw voorstel in en toon hoe u ontwerpt, denkt en/of organiseert in functie van de fiets.

Meer info
Karen Foubert - T 015-63 14 00 - karen.foubert@vsv.be - www.vsv.be

Organisatie
VSV

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie