Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Duurzaam ruimtegebruik in Vlaanderen
​Vlaanderen staat voor de grote uitdaging om zijn ruimtegebruik op een duurzame manier te organiseren en veilig te stellen voor toekomstige generaties. Door de hoge bevolkingsdichtheid, het dichte infrastructuurnetwerk en de grote economische activiteit in onze regio staat de open ruimte, het milieu en de omgevingskwaliteit in het algemeen sterk onder druk. Reeds meer dan 10 jaar ondersteunen we vanuit VITO met het RuimteModel en zijn afgeleide producten het beleid ter zake. Met deze workshop willen we bijdragen aan het maatschappelijk debat rond de toekomstige invulling van onze ruimte en de gevolgen hiervan op mens en milieu. We laten een aantal vooraanstaande experts aan het woord en willen het debat aangaan met de administraties, de academische wereld, de studiebureaus en het middenveld. Tenslotte willen we op deze dag Guy Engelen, sinds 2005 de drijvende kracht achter deze onderzoeksgroep op VITO, feestelijk uitwuiven ter gelegenheid van zijn pensioen. De dag wordt gemodereerd door Nic Balthazar.

Programma
09.00     Ontvangst & koffie
Modelmatige oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen en beleid
09.30     Modeling cities & regions as complex systems
09.50     RuimteModel Vlaanderen en nieuwe beleidstoepassingen
10.10     Ruimtelijke patronen in Vlaanderen, nu en in de toekomst?
10.40     Natuurdoelen realiseren in een versnipperd Vlaanderen
11.10     koffie
11.40     De rol van modellen in het beheren van de waterkwaliteit in Vlaanderen: de case WEISS
12.10     Van kwantitatief modelleren naar kwalitatieve ruimtelijke planning
12.40     Lunch
14.00     Maatschappelijk debat: Hoe kunnen we onze versnipperde ruimte op een meer duurzame manier inrichten?
16.00     Feestelijk uitwuiven van Guy Engelen ter gelegenheid van zijn pensioen
16.30     Receptie

Meer info - VITO
Schrijf je in

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie