Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Drones en andere luchtactiviteiten: hoe gaat de gemeente ermee om?




programma    inschrijven 

 DE PRESENTATIES VAN DEZE STUDIEDAG VINDT U NAAST DE SPREKER BIJ 'PROGRAMMA'

Voor wie

Burgemeesters, mandatarissen, korpschefs van lokale politie, preventieambtenaren, sanctionerend ambtenaren, coördinatoren integrale veiligheid, ambtenaren noodplanning, cameraconsulenten, functionele beheerders en officieren gerechtelijke politie, leidinggevenden en medewerkers van de hulpverleningszones, gemeentelijke en politionele medewerkers (handhaving, mobiliteit, milieu, horeca, preventie, …). Ook alle andere geïnteresseerden uit de academische wereld, de privésector in het algemeen, de dronesector (productie, handel, gebruik) en de logistieke sector zijn welkom .

 

In het najaar van 2015 zal België een regelgeving krijgen voor het particulier gebruik van drones. Dat biedt kansen maar stelt ons eveneens voor uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Ook de lokale besturen en de hulpdiensten zelf maken meer en meer gebruik van drones . Onder andere bij opsporingen, rampen en technische controles bewijst deze technologie zijn nut. Daarnaast vliegen er nog veel andere objecten rond in het luchtruim boven uw gemeente. Hoe gaat u hiermee om?

 


Op deze praktijkgerichte studiedag bekijken we drones en andere luchtactiviteiten vanuit verschillende gezichtspunten. Dat doen we in samenwerking met vooraanstaande sprekers uit de sector, uit lokale besturen en veiligheidsdiensten. We maken u wegwijs in de huidige en de nieuwe regelgeving en we belichten de opportuniteiten en de knelpunten. ​Uiteraard staat daarbij de rol van het lokale bestuur steeds centraal.
Na deze studiedag zult u ze niet langer alleen maar zien vliegen, u weet dan ook wat ermee aan te vangen.

 ​

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Wat denken verschillende actoren over het gebruik van drones?
 • Hoe verhouden overheid en burger zich in de discussie rond drones?
 • Staat de privacy van de burger vandaag op losse schroeven?
 • Bestaan er wel spelregels rond drones en andere luchtactiviteiten?
 • Mag de gemeente dan nog een reglement maken op luchtactiviteiten?
 • Welke milieuvergunningen en geluidsnormen gelden?
 • Welke drones zijn er op de markt en hoe gebruik ik ze?
 • Welke mogelijkheden biedt de private bewakingssector aan?
 • Hoe kunnen drones gebruikt worden voor geografische informatieverzameling en voor inspectie?
 • Wanneer kan ik een politiehelikopter opvorderen?
 • Wat gedaan indien er toch een misdrijf vastgesteld wordt?
 • Welke stem heeft het raadslid en het bestuur?

 

Tijdens de voormiddag brengen we bijdragen uit de sector en de academische wereld. In de namiddag kunt u drie workshops volgen. U kan ook een demonstratie met een drone bijwonen . Daarnaast kunt u op een infobeurs kennismaken met de technische aspecten.
 

Programma

9.00

Onthaal met koffie

 

9.30

Dagvoorzitter: Tom De Schepper, VVSG-stafmedewerker politie en veiligheid. GEEN PRESENTATIE

Verwelkoming. Wat hangt er in de lucht?

Op deze studiedag willen we drones en andere luchtactiviteiten boven uw gemeente vanuit verschillende gezichtspunten bekijken en vertrekken we vanuit de rol van lokale besturen. We lichten toe waarom deze studiedag nodig is.

Marnic De Meulemeester, VVSG-voorzitter veiligheidsbeleid. PLENAIR_OPENINGSWOORD.pdf

9.40

Toelichting. Waar plaatsen we drones binnen de luchtvaartwetgeving?

In het najaar van 2015 zal België een regelgeving krijgen voor het particulier gebruik van drones. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Welke afwegingen werden door de minister gemaakt en in welke fase zit de ontwerptekst?

Jasper Pillen, woordvoerder Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. GEEN PRESENTATIE

  

10.00

Statements. Welke visie op drones vanuit de sector en lokale besturen?

​Wat denken de verschillende actoren over de komende regelgeving? We geven het woord aan de dronesector, een burgemeester met plannen rond drones en een hoofdcommissaris die al wat ervaring heeft met luchtactiviteiten op het grondgebied.

Koen Meuleman, voorzitter BeUAS. GEEN PRESENTATIE
Veerle Heeren, burgemeester stad Sint-Truiden. GEEN PRESENTATIE
Alain Collier, hoofdcommissaris van de lokale politie Sint-Niklaas. GEEN PRESENTATIE

10.30

Koffiepauze

11.00

Essentials. Academische insteken die tot nadenken stemmen.

 

Drones en innovatieve technologieën bekeken vanuit mensenrechtelijk perspectief.

Paul De Hert, prof. dr. rechten, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg. GEEN PRESENTATIE

 

Drones en innovatieve technologieën bekeken vanuit netwerkperspectief.

Wim Hardyns, prof. dr. criminologie Universiteit Antwerpen, VUB en Universiteit Gent
Evelien De Pauw, lector Hogeschool VIVES. PRESENTATIE VOLGT

12.15

Wat mag u deze namiddag verwachten?

Korte toelichting over de workshops die u in de namiddag kan volgen. GEEN PRESENTATIE

12.30

Broodjeslunch en bezoek infobeurs

13.30

Workshopronde 1 (meer info en de presentaties vindt u erderop op deze pagina)

  

14.20

Wissel workshops

14.30

Workshopronde 2 (meer info en de presentaties vindt u verderop op deze pagina)

15.20

Wissel workshops

15.30

Workshopronde 3 (meer info en de presentaties vindt verderop op deze pagina)

16.20

Afsluitende drink

17.00

Einde


 

Workshops

Tijdens de namiddag stelt u zelf uw programma samen. U kiest voor elke ronde van 50 minuten 1 workshop waar vooraanstaande sprekers uit de sector, uit lokale besturen en veiligheidsdiensten u wegwijs maken in de regelgeving, de kansen en de uitdagingen.

Tijdens de pauzes en doorlopend in de namiddag vindt ook een infobeurs plaats met standhouders uit de private sector. Er vindt een geleid bezoek plaats aan de infobeurs, waarna u een demonstratie met een drone kan bijwonen.

 

​WS 1 en 5

Krijg zicht op de mogelijkheden en de regelgeving rond drones  

De belangenvereniging van de dronesector geeft u een overzicht van de mogelijkheden rond drones en de nieuwe regelgeving die ervoor zal gelden. Is vliegen met drones in de toekomst wel mogelijk?

Koen Meuleman, voorzitter BeUAS.
Elwin Van Herck, Noordzee Drones (opleidingscentrum erkende RPAS).

WS1-WS5_BEUAS Noordzee Drones.pdf

Terug naar overzicht workshops

WS 2 en 6

Krijg zicht op de luchtvaartwetgeving

Het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart (FOD Mobiliteit) maakt u wegwijs doorheen de luchtvaartwetgeving en de luchtvaartactiviteiten. Wat kan er wel en wat kan er niet?

Erika Billen, CNS Engineer, Dienst Luchtruim, Directie Luchtruim, Luchthavens en Toezicht, Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart, FOD Mobiliteit. WS2-WS6_DGLV.pdf

Yasmin Bhatti en Niki Leys, advocaten, Bird & Bird International Law Firm. WS2-WS6_Bird-Bird.pdf

Terug naar overzicht workshops

WS 3 en 12

Ervaringen uit een politiezone en een hulpverleningszone

De politiezone MidLim heeft een drone aangekocht en gebruikt die al geruimte tijd. De hulpverleningszone FLUVIA heeft ook reeds ervaringen met het gebruik van drones. Wat zijn hun ervaringen?

Marc Bellinkx, hoofdinspecteur Politiezone MidLim. WS3-WS12_MIDLIM.pdf
Jean-Claude Monserez, majoor Hulpverleningszone FLUVIA. WS3-WS12_FLUVIA.pdf

Terug naar overzicht workshops

WS 4

Private bewaking en smart cities

De private bewakingssector heeft een aantal drones ter beschikking en kan die inzetten ten dienste van de publieke sector. Dat past onder meer binnen een visie over smart cities. Wat kan de sector bieden en wat zijn smart cities?

Chris Bombeke, Manager Quality BELUX and Public Affairs, Securitas. OP AANVRAAG (communication@securitas.be)

Terug naar overzicht workshops

WS 7 en 11

Hulp van de luchtvaartpolitie

De federale luchtvaartpolitie kan ondersteuning bieden aan de lokale politiezones bij zoekopdrachten, gerechtelijke en bestuurlijke operaties. Wat is hun opdracht en wanneer kunt u er wel of niet een beroep op doen?

Tom Smets, hoofdcommissaris en directeur DAFA (dienst luchtsteun federale politie). WS7-WS11_DAFA.pdf

Terug naar overzicht workshops

WS 8

Toepassingen van drones bij geodata en inspectie

Drones kunnen een meerwaarde hebben bij de inspectie van industriële infrastructuur. Daarnaast hebben ze nuttige toepassingen voor geografische informatieverzameling (GIS). Welke mogelijkheden zijn er en hoe gaat dat in zijn werk?

Wim Van Huele, COO Couderé geomatic engineering. WS8_Wim Van Huele.pdf
Ward Van Hal, VVSG-stafmedewerker GIS.

Terug naar overzicht workshops

WS 9

Mogen we foto's maken en filmen met drones?

Drones bieden heel wat kansen, maar ook uitdagingen. Ze kunnen voorzien worden van een fototoestel of een camera. Welke regels gelden er dan voor de bescherming persoonlijke levenssfeer?

Peter Van den Eynde, rechtskundig adviseur, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. WS9_CBPL.pdf

Terug naar overzicht workshops

WS 10

Welke milieuvergunningen en geluidsnormen voor de lucht?

Veel luchtactiviteiten mogen enkel gebeuren vanaf erkende luchtvaartterreinen. Welke milieuvergunningen en geluidsnormen zijn er van kracht?

Steven Verbanck, VVSG-stafmedewerker milieu. WS10_VVSG.pdf
Lieven Goubert, Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieuvergunningen. WS10_LNE.pdf

Terug naar overzicht workshops

Rondleiding 1+2+3

Rondleiding infomarkt + demonstratie drone

Na een begeleid bezoek aan de infobeurs krijgt u een demonstratie met een ‘wired drone’ door Securitas. De rondleiding gebeurt onder begeleiding van Nadja Desmet, VVSG-stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid. GEEN PRESENTATIE

Terug naar overzicht workshops

Waar en wanneer

Dinsdag 22 september 2015, van 9.30 tot 17 uur
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen > routebeschrijving​

 

Deelnameprijs

110 euro per deelnemer voor VVSG-leden
149 euro per deelnemer voor andere overheden, BeUAS-leden of socio-culturele organisaties
220 euro per deelnemer voor privé-organisaties

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Graag ontvangen we uw inschrijving ten laatste op woensdag 16 september 2015.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met  vrijdag 11 september 2015. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulering later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Tom De Schepper, VVSG-stafmedewerker politie en veiligheid
tom.deschepper@vvsg.be, 02 211 56 03

 

Info praktisch

Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, VVSG-academie
willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06​​

 

Standhouders

Deze bedrijven maken de studiedag mee mogelijk. Bezoek de standen op de infomarkt.
 

​​Ben-Air Flight Academy (BAFA)

Grootste vliegschool leidt nu ook piloten op voor onbemande luchtvaart.
Adres: Antwerp Airport, box 33, 2100 Deurne
e-mail: marc_kegelaers@bafa.be - website: www.bafa.be
Tel +32 (0)3 280 47 00 - Fax +32 (0)3 281 85 14

BeUAS - Belgische vereniging voor onbemande luchtvaart

Belangenvertegenwoordiger van alle Belgische bedrijven en instellingen actief in de onbemande luchtvaartsector.
Adres: Buchtenstraat 9, bus 1, 9051 Gent
e-mail : info@beuas.be - website: www.beuas.be
Tel  +32 (0)474 40 92 90

​EuroUSC ™

Europa's grootste onafhankelijke keuringsorganisatie voor afstandspiloten, operatoren, vliegscholen, producenten voor op afstand bestuurde vliegtuigen systemen (RPA's) binnen het burgerlijke luchtruim.
e-mail: info@eurousc.com - website: www.eurousc.com
Tel +32  (0)2 880 16 61

GEO Solutions

Dienstverlening m.b.t. geoprocessing, hosting & (web)toepassingen van dronebeelden en data.
Adres: Veldkant 33b, 2550 Kontich
e-mail: info@geosolutions.be - website: www.geosolutions.be
Tel: +32 (0)3 443 20 77

Noordzee Drones (ND)

Het eerste RPAS (drone) opleidingscentrum in Vlaanderen garandeert professionele opleidingen.
e-mail: elwin@noordzeedrones.be - website: www.noordzeedrones.be
Tel +32 (0)477 53 43 70 - +32 (0)58 59 38 60

​Rpaswork

Freelance opdrachten voor luchtfotografie en videografie aan zeer scherpe prijzen.
Adres: Wilgenlaan 79, 8930 Menen
Tel +32 (0)497 48 50 09

 

​Securitas

Topexpert in veiligheid, met een breed aanbod gespecialiseerde bewaking, technologische oplossingen, consulting en opleiding.
Adres: Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel
Tel +32 (0)495 59 35 53 (Gerrit Bellon)
website: http://www.securitas.com/be 

​UniFly nv

SkyBridge, de oplossing voor de veilige integratie van drones in het luchtvaartnetwerk.
Adres: Technologiepark-Zwijnaarde 3, 9052 Gent
Tel +32 (0)473 39 56 24 -  +32(0)473 39 56 25
e-mail: info@unifly.io

 




Vansteelandt

Smart Survey Services.
Tel +32 (0)485 85 58 01
e-mail: levi.smismans@vansteelandt.be - website: www.vansteelandt.be
 

 

Organisatie

Een organisatie van VVSG, in samenwerking met BeUAS (belangenvereniging dronesector), de  Hogeschool VIVES, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.
 

 

Navigatie