Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Congres Duurzaam Aanbesteden
Voor gebouwen en infrastructuur

Op 12 december 2017 kunt u deelnemen aan het congres rond duurzaam aanbesteden voor gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen. Samen met het Facilitair Bedrijf zet de Vlaamse Confederatie Bouw haar schouders onder dit evenement. U krijgt er een stand van zaken rond de thematiek, alsook een tip van de sluier omtrent hetgeen in de toekomst wordt beoogd. De Vlaamse overheid wenst 100 % duurzaam aan te besteden tegen 2020. De nieuwe reglementering overheidsopdrachten bevat reeds een aantal mogelijkheden om milieu-en duurzaamheidscriteria voor te schrijven bij overheidsopdrachten van werken op het niveau van de selectie van de inschrijvers en de gunning van de opdracht.Op 12/12 gaat  u samen met VCB na hoe de Vlaamse overheid en andere publieke opdrachtgevers dit concreet willen realiseren. Ten slotte krijgt u ook concrete cases en een panelgesprek voorgeschoteld.

Programma

13.30     onthaal
14.00     verwelkoming
- Wat houden de duurzaamheids- en milieucriteria in, opgenomen in de nieuwe reglementering overheidsopdrachten?
- De GRO als opvolger van de handleiding Waardering van Kantoorgebouwen van het Facilitair Bedrijf
- Instrumenten/initiatieven voor de bouwsector: Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen (MMG), LCA en milieuproductverklaring (EPD) van bouwproducten
- Concrete invulling naar bestekken
15.30     Pauze
16.00    
- Concrete case & best practices
- Op weg naar Green Public Procurement in de Belgische wegenbouw
- Duurzaamheidscriteria in bestekken van MOW
17.00     panelgesprek
18.00     Netwerkreceptie met hapje en drankje

Kostprijs:

- Overheden: gratis
- Leden Confederatie Bouw: 50 euro  (excl. btw)
- Niet leden: 100 euro (excl. btw)

Meer info - Vlaamse Confederatie Bouw

Schrijf u in   

Navigatie