Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Basisvormingen organisatieontwikkeling voor leden van het AGB-forum
Leden van het AGB-forum die inzicht willen verwerven in de werkprocessen van hun organisatie en deze willen optimaliseren.
 

Procesmanagement

 

 

 

!Wegens onvoldoende inschrijvingen is deze opleiding geannuleerd. !

Gelukkig kunnen we u een alternatief aanbieden voor deze opleiding die reeds door velen als zeer nuttig werd bevonden. U kan aansluiten bij de generieke opleiding die doorgaat in Leuven (start op 23 mei)  en Gent (start 12 september).

 

Voor

Leden van het AGB-forum die inzicht willen verwerven in de werkprocessen van hun organisatie en deze willen optimaliseren.

 

Situering

Deze opleiding introduceert u in de principes van procesmanagement en procesgericht denken. U maakt kennis met een laagdrempelige methodiek en handige tools om uw werkprocessen in kaart te brengen en op een doordachte manier te verbeteren.

 

Wat is procesmanagement?

Procesdenken is burgergericht of cliëntgericht denken. De kwaliteit die uw bestuur levert aan de burger is niet alleen afhankelijk van de uitvoering van afzonderlijke taken of van afzonderlijke afdelingen, maar vooral van het samenspel tussen al deze taken, de samenwerking tussen afdelingen en de sturing vanuit de "klant" (de burger, de vereniging, de interne klanten, …). In procesmanagement worden de verschillende activiteiten in relatie met elkaar gezien en vormt op deze manier het hart van kwaliteitsmanagement. Als u procesmanagement op een doordachte manier aanpakt brengt dit grote voordelen op:  meer klantgerichtheid, betere resultaten, hogere efficiëntie, minder verspilling en betere risicobeheersing.

 

Opzet van de basisvorming procesmanagement

 • De vorming introduceert u in de principes en methodieken van procesmanagement
 • U oefent de werkwijze om processen te beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren
 • U krijgt inzicht in de sleutelprocessen van uw dienst of organisatie
 • We gaan na hoe u procesmanagement kan invoeren in uw bestuur

 

Volgende aspecten komen zeker aanbod:  

 • Begrippenkader
 • Wat is het nut van procesmanagement?
 • Inventariseren van processen en hoe selecteert u processen die u prioritair wil verbeteren?
 • Primaire, ondersteunende en sturende processen
 • Elementen van procesdocumentatie
 • Hoe kunt u processen beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren?
 • Software voor uitwerken procesflow
 • Definiëring van procesindicatoren
 • Optimalisatie van processen – Lean benadering
 • Uitwerking van standaardprocessen binnen de lokale besturen
 • Begeleiding en feedback op bestaande methodieken en/of reeds uitgewerkte processen

 

 

Werkwijze

De aanpak van de vorming is heel pragmatisch en laagdrempelig maar garandeert wel de concrete resultaten op het vlak van organisatiebeheersing, interne controle en integraal kwaliteitsmanagement. Procesmanagement is trouwens een onontbeerlijk instrument ter voorbereiding van de externe audit vanuit Audit Vlaanderen.

De sessies voorzien voldoende ruimte voor interactie en oefeningen. Er is tevens mogelijkheid om vraaggestuurd specifieke accenten te leggen of aspecten toe te voegen.   

 

Begeleiding

Danny Kindekens is expert en consultant in organisatieontwikkelin met een ruime ervaring zowel in private sector als de wereld van lokale besturen. .

Deelnemers

 Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

       

Waar en wanneer

Dag 1: donderdag 17 mei 2018
Dag 2: vrijdag 18 mei 2018
telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur met onthaal vanaf 9 uur.

We verwachten u in Brussel, Vooruitgangstraat, 225 (lokalen KSA)

Deelnameprijs

Dankzij het lidmaatschap aan het AGB-forum is deelname kosteloos, althans voor de 1e deelnemer van het AGB. De tweede deelnemer betaalt een deelname in de kosten van 150euro (de normale kostprijs van deze opleiding bedraagt 320 euro voor VVSG-leden en 480 euro voor niet leden).

De deelnameprijs omvat documentatiemateriaal en tevens onthaalkoffie, drankje tijdens pauzes en verzorgde broodjeslunch.

Inschrijven is verplicht, bij niet deelname zonder verwittiging, moeten we een vergoeding aanrekenen van 100 euro.

  

Inschrijven

Inschrijven kan door naam en adres te bezorgen, samen met de bevestiging dat u inschrijft voor de opleiding Procesmanagement van 17 en 18 mei aan Christel.Limpens@vvsg.be  

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


  

Mattie Jacobs, mattie.jacobs@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Christel.Limpens@vvsg.be 

Organisatie

 

Een organisatie van de VVSG.

                        ​

​​​ 

​ 


 

Navigatie