Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Asbestcongres
​Het plan om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken, stelt lokale overheden, de bouwsector en eigenaars van gebouwen voor grote uitdagingen. Op 4 december organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)  in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in de Lamotsite te Mechelen haar eerste asbestcongres. Het congres gaat dieper in op het Actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering, schetst de uitdagingen en kansen voor de verschillende betrokken partijen, geeft aan hoe asbest veilig te verwijderen en illustreert de asbestafbouw aan de hand van concrete cases. Ook asbestinventarisatie en -analyse komen aan bod, evenals preventie en handhaving. Congresgangers kunnen bij hun inschrijving vragen voorleggen voor het panelgesprek met experten en er is een kleine infomarkt met standhouders. Inschrijven is gratis voor overheden.

Volledige programma

 

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie