Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aanvullende pensioenen in de publieke sector: van wet naar praktijk
Studiedag in Brussel.

​Inschrijven via http://www.mijnwetboek.be/nl/opleiding-detail/Aanvullende-pensioenen-in-de-publieke-sector-Brussel


Programma
, met een greep uit de vragen die aan bod komen:

09u15:
Inleiding door de voorzitter

Dhr. Hugo De Vreese, Directeur Personeel & Organisatie UGent
 

09u30:
Achtergrond en ruimer kader

 • Waarom de nieuwe wet?
 • Waar is de (federale) overheid zelf mee bezig qua implementatie?
 • Zijn er nog wijzigingen aan de wet zelf gepland?

Mevr. Florence Delogne, Adjunct kabinetschef, Minister Daniel Baquelaine


10u00:
Kennis maken met het (nieuwe) sociaalrechtelijke kader voor aanvullende pensioenen in de publieke sector: enkele basics

 • Voor wie in de publieke sector geldt het nieuwe/oude wettelijke kader?
 • Hoe werken aanvullende pensioenen juridisch gezien? (wie is voor wat verantwoordelijk? Inrichter en uitvoerder)
 • Wie is inrichter? Kan een sectorregeling?
 • Multi-inrichter- of Uni-inrichterplan
 • De inspraakregeling: wat is veranderd?
 • Vermijden van juridische valkuilen (lessen uit de praktijk)
 • Recente initiatieven

Mr. Véronique Pertry, advocaat-partner Eubelius


10u45Pauze

 
11u15:
Hoe aanvullende pensioenen en statutaire pensioenen (en responsabiliseringsbijdrage) met mekaar verbonden blijken te zijn ....

 • Is de vaste benoeming helemaal afgeschaft?
 • Verliest een contractueel personeelslid zijn rechten op aanvullend pensioen in geval van benoeming?
 • Aan welke voorwaarden moet een aanvullend pensioen voldoen om te leiden tot een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage?

Mr. Filip Van Beirendonck, senior-attorney Eubelius
 

11u45:
Aanvullende pensioenen in de publieke sector: wat leert de praktijk ons? Cruciale keuzen bij het opzetten van een stelsel.

 • Pensioenfonds versus groepsverzekering
 • Bij vaste benoeming: communicatie
 • Multi-inrichter- of Uni-inrichterplannen in praktijk
 • Welke risico's zijn verbonden aan de verschillende pensioenplannen?
 • Op welke manier wordt een pensioenplan gefinancierd?
 • Wat is het verschil tussen een uitkering in rente en in kapitaal?
 • Kapitaalsgarantie of niet
 • Hoe omgaan met de interne mobiliteit?

Mevr. Saskia Lommelen, Partner Nexyan


12u45: Q&A

13u00: Lunch

14u00:
Aanvullende pensioenen in de publieke sector: wie bepaalt de spelregels?

 • What's in a name: is een aanvullend pensioen wel een pensioen?
 • Wat heeft de staatshervorming nu eigenlijk met aanvullend pensioen te maken?
 • Moet een overheid een nieuwe rechtspersoon creëren om een aanvullend pensioen in te richten?

Mr. Bart Martel, senior counsel Eubelius


14u30:
Andere bijzondere aandachtspunten voor aanvullende pensioenen in de publieke sector: de invloed van het administratief recht op aanvullende pensioenen.

 • Trouble in paradise! Naar de arbeidsrechtsbank of de Raad van State?
 • Kan enkel de werkgever een aanvullend pensioenstelsel opzetten?
 • Niets duurt voort behalve verandering – hoe wijzigingen aanbrengen in een aanvullend pensioenstelsel?

Mr. Elsbeth Loncke, senior attorney Eubelius


15u00:
Lessen van gemeenten in Vlaanderen?

 • Situering van de pensioenproblematiek van de gemeenten • Welke lessen hebben de gemeenten alvast getrokken uit het verleden?
 • Gaat de nieuwe wet een impact hebben voor deze bestaande stelsels?
 • Wat zijn de gemeenten van plan?

Dhr. Jan Leroy, Directeur Bestuur VVSG


15u30: Q&A

16u00: Besluit door de voorzitter

Wat waren de eyeopeners en de belangrijkste aandachtspunten?


16u15: Afsluitende drink

Navigatie