Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aanpak verkeersonveilige situaties
politieambtenaren, lokale ambtenaren en al wie verkeersgerelateerde adviezen moet geven

​Hoe kan je verkeersonveilige situaties detecteren? En hoe zorg je voor een geschikte oplossing?

Wat leer je?

Je kan verkeersgerelateerde problemen detecteren en indelen. Hierop kan je een kwaliteitsvolle analyse toepassen en samen met de geschikte partners een duurzame oplossing uitwerken in functie van de beschikbare tijd en budgetten.

Programma

- verkeersonveilige situaties detecteren
- analyse o.b.v. subjectieve en objectieve referentiegegevens
- patronen en black spots aanduiden en oorzaken onderzoeken
- duurzame oplossingen uitwerken
- belang en haalbaarheid toetsen aan het SMART principe
- geschikte communicatietools naar betrokkenen
- oplossingen evalueren en opvolgen

Meer informatie

Ine Herten - 015-69 79 01 - ine.herten@vsv.be - www.vsv.be

Inschrijven


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie