Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opleiding voor beginnende directeurs van WZC
Beginnende directeurs van een woonzorgcentrum (WZC)

​Op deze vormingstweedaagse simuleren we een jaar in het WZC, van 1 januari tot 31 december. We loodsen je door de belangrijke momenten van het jaar, zoals het doorgeven van de kwaliteitsindicatoren en de RIZIV-aangifte. Ook extra momenten, zoals een inspectiebezoek of een artikel in de krant over jouw WZC, komen aan bod. We beperken ons tot de essentie, bekijken de timing en bespreken extra zaken waarmee je rekening dient te houden, zoals de wet op overheidsopdrachten.

Wat biedt deze vorming aan nieuwe directeurs?

 • Kennis: de grote lijnen
   o Financiering woonzorgcentra
   o wetgeving en norminterpretaties
   o kwaliteit (SMK’s, indicatoren, …)
   o eigenheid publieke voorzieningen
   o beeldvorming van WZC in het algemeen
   o Rechtspositieregeling 
   o zorg
   o visie (ontwikkelen, bewaken, uitdragen)
   o Financieel beleid: budgethouderschap, BBC, wet overheidsopdrachten
   o Je leert ook hoe je deze kennis kan updaten en verdiepen: op welke websites vind je relevante informatie, welke nieuwsbrieven moet je lezen, …
 • Een netwerk: Tijdens een speeddate maak je kennis met relevante VVSG-medewerkers en de provinciale verantwoordelijken van Dotzorg. Uiteraard voorzien we op deze tweedaagse tijd om de andere deelnemers goed te leren kennen, zodat jullie elkaar ook na de vorming weten te vinden.

Na deze vorming ken je de grote lijnen, en heb je overzicht over alles wat er gaande is in het woonzorgcentrum

Doelstellingen:

 • Deelnemers hebben zicht op de verschillende normeringen en op de rol van inspectie hierbij. Ze weten wat het betekent om te werken in een erkende voorziening.
 • Deelnemers denken doelgericht na over hoe kwaliteitsindicatoren kunnen ingezet worden om hun werking te verbeteren.
 • Deelnemers hebben zicht op de werkingsprincipes uit het woonzorgdecreet, en hoe deze zich vertalen in hun manier van werken.
 • Deelnemers kennen de basisprincipes van de financiering en weten welke gegevens hierbij een cruciale rol spelen
 • Deelnemers hebben zicht op de principes en drempelwaarden van de overheidsopdrachten
 • Deelnemers denken concreet na over hoe zij kunnen bijdragen aan het meerjarenplan van de gemeente/stad, en kennen hiervoor de kantelmomenten
 • Deelnemers weten dat er een rechtspositieregeling bestaat, en kennen de mogelijkheden om deze aan te passen aan de werking van het WZC. (incl. ontslag)
 • Deelnemers hebben zicht op verschillende manieren van evalueren van personeelsleden.
 • Deelnemers zien het belang van een duidelijke visie op personeelsbeleid en omgang met bewoners
 • Deelnemers hebben zicht op de verschillende stakeholders in het WZC, en kennen een aantal strategieën om hen te betrekken
 • Deelnemers kennen strategieën om om te gaan met personeelsleden die minder goed functioneren.
 • Deelnemers hebben zicht op rollen en sporen die wonen en leven in het WZC verder uitdragen
 • Deelnemers hebben zicht op concrete strategieën voor positieve beeldvorming
 • Deelnemers kennen een plan van aanpak bij negatieve berichtgeving over het WZC
 • Deelnemers denken proactief na over omgang met klachten

Waar en wanneer

Donderdag 28 maart en Vrijdag 29 maart 2019, met overnachting in het NH Hotel te Mechelen

Deelnameprijs

 • 460€ (VVSG-leden), inclusief documentatie, maaltijden en logieskosten; exclusief dranken
  Deze opleiding wordt exclusief voor VVSG-leden georganiseerd

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot vrijdag 8 februari. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) ism Dotzorg.

 

Navigatie