Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk hoofdverpleegkundigen
Hoofdverpleegkundigen WZC (enkel VVSG-leden)

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de bewoners van een woonzorgcentrum. Naast de coördinatie van de zorg en begeleiding, maak je vaak ook nog de uurroosters op, sta je ter beschikking van bewoners, familieleden en artsen, neem je actief deel aan de verpleging en denk je mee over de gang van zaken op de afdeling en het ruimere WZC. Om hoofdverpleegkundigen bij deze uiteenlopende taken te ondersteunen, organiseert de VVSG lerende netwerken.

 Het Lerend netwerk komt in aanmerking voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.

Werkvorm

Het lerend netwerk is een systematische vorm van collegiale uitwisseling en ondersteuning. Je toetst er je ervaringen en opvattingen bij collega’s, brengt casussen in en krijgt feedback. Je verneemt hoe collega’s gelijkaardige problemen aanpakken en ontwikkelt creatieve oplossingen. Vraagstukken uit de praktijk bespreken we op een gestructureerde manier. Naar analogie met vorige jaren kunnen hoofdverpleegkundigen ook in 2019 in het lerend netwerk ervaringen en kennis uitwisselen aan de hand van zelf gekozen onderwerpen.
Tijdens het lerend netwerk krijg je methodieken aangereikt die je kan toepassen op de werkvloer en die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering.

Begeleiding

Marjan Huybrechts, Omvorming

Deelnameprijs

€ 215 (VVSG-leden)

Waar en wanneer

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 12 maart. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie