Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Berekenen gebruikersbijdrage voor gezinszorg
Begeleidend medewerkers diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg

 Een essentieel onderdeel van het sociaal onderzoek en het opmaken van een dossier gezinszorg is de berekening van de gebruikersbijdrage.  Het vaststellen van de gebruikersbijdrage in gezinszorg is niet louter het toekennen van de juiste code aan een cliënt, maar men moet rekening houden met heel wat verschillende factoren. Heb je ervaring met het berekenen van de gebruikersbijdrage, maar stoot je toch soms op situaties die je niet in de regelgeving terugvindt? In deze workshop behandelen we zowel de basissituaties als enkele minder kant-en-klare voorbeelden. We tonen je hoe je op een efficiënte en correcte manier de juiste informatie kan verzamelen en de gebruikersbijdrage kan berekenen.

Programma

 In de eerste plaats hernemen we de regelgeving: welke stappen schrijft de reglementering voor en welke bewijsstukken hebben we daarvoor nodig. Deze theorie wordt verder uitgewerkt aan de hand van concreet materiaal. Enkele specifieke gevallen worden daarbij behandeld. Tot slot kunnen de deelnemers zelf aan de slag met voorbeelden.

Resultaten

 De deelnemer heeft beter inzicht in de wettelijke bepalingen en weet waar en hoe hij/zij de juiste informatie kan vinden. Door het praktisch uitwerken van de voorbeelden krijgen de deelnemers beter vat op enkele vaak- en minder vaak voorkomende situaties.

Begeleiding

 • Esther Holleman, VVSG stafmedewerker financiering en dataverzameling thuiszorg

Deelnameprijs

 • € 30 (VVSG-leden) dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector

Waar en wanneer

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 24 oktober 2019.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

        • inhoudelijk
         Esther Holleman, stafmedewerker financiering thuiszorg
         esther.holleman@vvsg.be, 02 211 56 53

        • praktisch
         Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
         cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie