Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

KO-mpas subsidies gezinsopvang baby's en peuters
Verantwoordelijken groepsopvang en financieel medewerkers die actief bezig zijn met de financiering van kinderopvang baby's en peuters.

Ken je het verschil tussen de minimale en maximale bezetting in kinderopvang? Weet je welke subsidie je krijgt voor een kind dat aan- of afwezig is? Heb jij nog andere vragen over de subsidiëring van kinderopvang van baby's en peuters? Die klaren we tijdens de 'KO-mpas subsidie kinderopvang - groepsopvang' uit. Sinds 2014 en de inwerkingtreding van het decreet kinderopvang van baby's en peuters is er veel veranderd: de middelen zijn nu verbonden met subsidiegroepen, er zijn de verschillende subsidietrappen en de daaraan gekoppelde voorwaarden, enzovoort.

In de vorming gaan we dieper in op de subsidieregeling; naast de relevante theoretische informatie krijg je ook toelichting bij enkele praktische hulpmiddelen. We analyseren onder andere de betaalbrieven die Kind en Gezin aan de organisatoren bezorgt en staan stil bij de belangrijkste aandachtspunten van de subsidieberekening.

Tijdens de vorming laten we eveneens ruimte voor uitwisseling tussen de verschillende deelnemers. 

Deze vorming is een KOmpas en kwam tot stand na een vraag van een collega-verantwoordelijke kinderopvang. Ook een idee voor een vorming? Heb jij ook een hulpvraag die niet in 1-2-3 beantwoord kan worden? Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang vertaalt je vraag naar een KOmpas. We kiezen een methodiek (lezing, intervisie, bezoek enz) die jouw hulpvraag het best kan beantwoorden. Helemaal Kompas dus.  

Begeleiding

 Esther Holleman, VVSG-stafmedewerker financiering kinderopvang en thuiszorg

Deelnameprijs

 • € 30 (Deze opleiding wordt exclusief voor leden van het Steunpunt Kinderopvang georganiseerd)

Waar en wanneer

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 22 oktober.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

 • inhoudelijk
  Esther Holleman, stafmedewerker financiering kinderopvang en thuiszorg
  esther.holleman@vvsg.be, 02 211 56 53

 • praktisch
  Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
  cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie