Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kinderopvangcaravan KDV 2019 - Antwerpen
Kinderbegeleiders tewerkgesteld in de kinderopvang van baby’s en peuters die wordt georganiseerd door een lokaal bestuur.

Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die persoon ben jij! Met jouw inzet maak je als kinderbegeleider het verschil in de kinderopvang.
Kinderen stimuleren, rekening houden met hun noden, hen verzorgen, knuffelen.
Baby’s en peuters blijven boeien, de ouders onthalen en verwelkomen, zorg dragen voor jezelf en je collega’s zijn maar enkele van de vele taken die je dagelijks vervult.
Elke dag opnieuw kan de kinderopvang op jouw inzet rekenen.

Om je te inspireren organiseren het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity vier studiedagen verspreid over Vlaanderen voor kinderbegeleiders die werken in de opvang van baby’s en peuters georganiseerd door een lokaal bestuur. Deze vormingen zijn gratis en in de eigen regio. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. 

Programma

0​9.00 uur: ​Onthaal met koffie en versnaperingen

09.30 uur: Workshopronde 1​

12​.30 uur: Middagpauze met broodjeslunch

13.15 uur: Workshopronde 2​ ​

16.15 uur: Evaluatie

16.30 uur: Einde

 

Workshops 

Alle workshops duren drie uur. Halverwege elke workshop wordt een korte pauze ingelast.
Dezelfde workshops vinden in de voor- en in de namiddag plaats. Kies één workshop in de voormiddag en een andere in de namiddag.

De meeste workshops zijn interactief en het aantal deelnemers is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap.

De workshops beschikbaar in Antwerpen zijn:

WS1 Bodymap – Bodymap

Waarom zijn er minder baby's die graag op hun buik spelen en wat zijn de gevolgen hiervan? Wat heeft rollen te maken met de latere zithouding van kinderen of kruipen met de latere leesvaardigheid? In deze workshop zoeken we onder andere een antwoord op deze vragen.
De baby- en peutertijd is een belangrijke periode in het leven, we noemen het dan ook graag de 'Universiteit van het leven'. De basis voor latere vaardigheden zoals schrijven en lezen wordt gelegd in de vroege kindertijd. Daarom is de juiste prikkel op het juiste moment van onschatbare waarde.

WS2 Omgaan met emoties van kinderen – Kroost

Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun gevoelens te tonen en de gelegenheid krijgen om te oefenen. De verschillende gevoelens hebben immers een belangrijke functie in hun ontwikkeling. Hoe kan je een kind erkennen en begrijpen in zijn emoties, maar tegelijk begrenzen in zijn gedrag? In deze workshop kom je te weten hoe je aandacht kan hebben voor gevoelens van kinderen en er gepast kan op reageren. We gaan concreet aan de slag met allerlei herkenbare situaties en beeldmateriaal en reiken materiaal aan.

WS3 Feedback geven en krijgen – Linda Accou

Hoe reageer je wanneer een ouder klaagt? Wat zeg je tegen een collega waaraan je je stoort?
Met handige tips en tricks leer je hoe je jouw wensen, verwachtingen, opmerkingen of frustraties kan verwoorden en ook hoe je gemeende complimenten kan geven. Geen grote theorieën, maar vooral heel veel uitwisseling met elkaar.

WS4 Samen sterk(er) – Alert

Werk je samen in team binnen de kinderopvang? Dan is feedback geven en krijgen heel belangrijk voor een goede samenwerking. Je manier van werken kan er positief door evolueren of je kan er zelf anderen door bijsturen. Feedback geven of krijgen is niet altijd even makkelijk. In deze workshop leer je op een constructieve manier feedback te geven en met feedback om te gaan.

WS5 Reflectief samenwerken met ouders – Agora

In deze workshop staan we stil bij momenten waarop de samenwerking met ouders moeilijk loopt. Die momenten waarop jij je ergert aan een ouder, je niet goed weet hoe te reageren, je grenzen wil aangeven, je vragen hebt bij de aanpak van een ouder, enz.
In kleine groepjes gaan we aan de slag met herkenbare situaties die we ontleden volgens een stappenplan. Je gaat naar huis met een rugzak vol ideeën, tips en inzichten om de samenwerking met ouders te verbeteren.

WS 6 Ontmoeting creëren tussen ouders, een vak apart - VCOK

De kinderopvang is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en onderling ervaringen kunnen uitwisselen. Voor de meeste ouders is het heel belangrijk om steun bij elkaar te kunnen vinden. Wil je als kinderopvang hierop inzetten? Dan is deze workshop iets voor jou! We werken met inzichten uit het boek 'Ontmoeten is simpel', maar niet altijd gemakkelijk' en gaan met verschillende methodieken aan de slag. We reflecteren samen over wat ontmoeting juist inhoudt en welke rol jij als kinderbegeleider hierin kan spelen. 

WS7 Aanpak binnenruimte - oMvorming

In deze interactieve workshop starten we met een kennismakingsronde. Daarna werken we in groepjes rond de 8 pedagogische uitgangspunten en noteren wat er nodig is in de binnenruimte om een uitgangspunt optimaal te kunnen realiseren. Vervolgens bekijken we met de MeMoQ-meter de eigen binnenruimte. Daarna analyseren we deze en helpen elkaar om de eigen ruimte te verbeteren. Op het einde van deze doe-workshop kan elke kinderbegeleider een aantal tips, acties, mogelijkheden, enz. meenemen naar zijn of haar team/locatie.

WS9 Leren van elkaar: kijken, luisteren, inspelen – VCOK

In het waarmaken van kwaliteitsvolle kinderopvang zijn interacties tussen kinderen en begeleiders essentieel. In deze vorming denken we na over jouw begeleidershouding. Het idee dat begeleiders kijken en luisteren naar kinderen én daar vervolgens gepast op inspelen is de rode draad. Welke signalen observeren we bij kinderen? En hoe kunnen we oog hebben voor de signalen van álle kinderen in de groep? We zoomen in op 'observeren' en gaan daarna samen op zoek naar hoe je op deze signalen kan inspelen.

WS12 Zelfzorg - Blabla

Hoe blijf je gemotiveerd zonder teveel van jezelf te eisen? Welke signalen geeft je lichaam je en hoe kan je die vertalen? Hoe kan je voor jezelf grenzen stellen en deze op een verbindende manier overbrengen? Met deze vragen gaan we tijdens de workshop aan de slag. Het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg biedt heel wat handvatten.

WS13 -Een vermoeden van- kindermishandeling. Wat nu? - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Kindermishandeling is iets waar je liever niet mee te maken krijgt. Toch kom je weleens in aanraking met kinderen die opgroeien in een verontrustende thuissituatie. Hoe herken je de signalen en hoe bespreek je jouw bezorgdheden met ouders? Deze workshop helpt je om hier gepast mee om te gaan. Je maakt bovendien kennis met de gratis online e-learning tool waarmee je spelenderwijs oefent in het omgaan met en het bespreken van verontrusting in de thuissituatie van kinderen.
 

Waar en wanneer

Vrijdag 18 oktober 2019

BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Voor

Enthousiaste kinderbegeleiders tewerkgesteld in de kinderopvang van baby’s en peuters die wordt georganiseerd door een lokaal bestuur.
Verantwoordelijken die graag mee-leren, zijn van harte welkom. Omdat het leren van de kinderbegeleiders prioriteit heeft, vragen we je om jouw deelname als verantwoordelijke vooraf goed af te wegen en vooral tijdens de workshop zelf het leren van de kinderbegeleiders niet te hinderen..

Deelnameprijs

GRATIS, inclusief koffie met versnaperingen en broodjeslunch.
De reële kostprijs van de vorming wordt niet aangerekend. Dit is mogelijk dankzij financiering uit het VIA4-akkoord. Het VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare social profitsector dat werd afgesloten tussen de VVSG vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse regering. Met deze Vlaamse middelen kan de VVSG een ondersteuningsaanbod ten aanzien van de kinderopvang uitwerken.

Inschrijven

Je kan inschrijven vanaf maandag 25 februari 2019 (9 uur) en dit via academie.vvsg.be of via mail aan koc@vvsg.be (enkel met 'KDVinschrijvingsformulier').
TIP! Indien je elektronisch inschrijft via academie.vvsg.be ben je meteen zeker van je plaats. Je krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail.

Annuleren

Annuleren of wijzigen van een workshop (indien niet volgeboekt) kan kosteloos tot 14 dagen voor de start van de vorming of je kan een plaatsvervanger doorgeven. De deelnameprijs van 90 euro wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bij een geldige reden voor annulatie binnen de 14 dagenvoor aanvang dien je een (kopie) bewijsstuk door te sturen.

Info praktisch

Elke Van den Wijngaert, Organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam, koc@vvsg.be of 02 211 56 60

Organisatie

 

Navigatie