Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Netwerkatelier: Hoe samenwerking in goede banen leiden?
Voor trekkers en verantwoordelijken van netwerken en samenwerkingsprojecten

netwerkatelier_idea-2654150_960_720 (002).jpeg
 

​​It takes a village to …

Complexe maatschappelijke uitdagingen kan je niet alleen op lossen. Productief samenwerken is essentieel voor het realiseren van je eigen maatschappelijke doelstellingen én die van je partners. Een levendige gemeenschap of 'dorp' steunt op intense samenwerking.

 

 

 

Ontwerpen van productieve samenwerkingsverbanden

Het netwerkatelier is een werkplaats waarin we alle gereedschappen samenbrengen om productieve samenwerkingen tot stand te brengen. Onder begeleiding van ervaren begeleiders wordt er geëxperimenteerd, gecheckt, gedeeld. Twee ervaren procesbegeleiders stellen hun expertise en gereedschapskoffer ter beschikking.

 

Wie mag deelnemen ?

Iedereen met verantwoordelijkheid voor complexere samenwerkingsverbanden én die wil werken aan de eigen aanpak om tot duurzame samenwerkingsresultaten te komen. Coördinatoren, diensthoofden, streekmanagers, sectorverantwoordelijken, stafmedewerkers, projectverantwoordelijken, beleidsmedewerkers, wijkmanagers, …

 

Wat neem je mee?

Uiteraard ga je naar huis met nieuwe instrumenten, inzichten, vaardigheden en attitudes om je eigen samenwerkingsverbanden op een hoger niveau te tillen.

·       Je maakt:

Een eigen procesontwerp, een netwerkmodel, een stakeholdermapping, de voorbereiding van een dynamisch overleg met bijhorend draaiboek, …

·       Je krijgt:

Een repertoire aan instrumenten en vaardigheden in samenwerken: hoe eigenaarschap stimuleren, hoe de agenda van het bestuur afstemmen met de agenda's van andere organisaties, hoe vertrouwen opbouwen als begeleider, hoe omgaan met tegenslagen, …

·       Je ontwikkelt:

Een professionele stijl als netwerkbegeleider, een verbindende, oplossingsgerichte houding en aanpak, …

·       Je maakt deel uit van:

Een exclusief netwerk van andere netwerkleiders waarop je beroep kan doen en waarbij je stimulansen krijgt om elkaar in de eigen praktijk te ondersteunen.

 

Waarom deze opleiding?

De netwerkeconomie leert ons twee dingen: het beantwoorden van complexe uitdagingen vraagt samenwerking én samenwerken in netwerken is niet simpel. Enkel organisaties die zich flexibel verbinden met hun omgeving, kunnen op termijn overleven. Wie het niet probeert, prijst zichzelf uit de markt.

Maar te vaak missen netwerken impact. Hoe geraak je verder dan intenties uitspreken, protocollen op papier zetten, overladen actieplannen bedenken, …. Hoe zorg je er voor dat er een team van organisaties ontstaat? Hoe bouw je een samenwerking waarin elke speler zijn eigen identiteit kan ontwikkelen? Hoe zorg je er voor dat elke speler zijn eigen opdracht kan blijven opnemen in samenwerking met de andere spelers? … Kortom, hoe slaag je er in om samen betere projecten, dienstverlening of beleid te realiseren?

 

Nieuwe vaardigheden en attitudes

Succesvolle samenwerking in goede banen leiden, vraagt stielkennis. Het hanteren van andere, nieuwe instrumenten, competenties, vaardigheden en attitudes is nodig. Daarom zet Levuur een netwerkatelier op voor verantwoordelijken, trekkers, duwers en gangmakers van netwerken en samenwerkingsverbanden.  

 

Hands-on naar straffe praktijk

In het netwerkatelier verwerf je 'al doende' vakmanschap om een complex samenwerkingsproces met een veelheid aan partners beter aan te voelen en te begeleiden. In deze module leer je interventies of tussenkomsten ontwerpen zodat je netwerk meer productief en betrokken wordt. Je leert ook waar en hoe je je netwerk kan vormgeven zodat de interventies elkaar versterken. De ontwerpende aanpak rendeert als het netwerk heterogeen is qua perspectieven en belangen. Door het zorgvuldig ontwerpen van interventies in je eigen context of netwerk, kan je complexe processen meer open en productief laten verlopen. Juist omdat de aanpak scherp en doordacht is, krijgt het proces alle ruimte en kan het doelgericht verlopen. Zo slaag je er in doorbraken op het terrein te faciliteren.

 

 

Begeleiding

Leen Van Lindt is partner bij de coöperatie Levuur. Als ervaren procesbegeleidster begeleidt ze mensen, teams en organisaties in duurzaam samenwerken. Ze is vertrouwd met multipartijsamenwerking en de krachten die daarbinnen spelen. Via participatie helpt zij om de diversiteit aan perspectieven, rollen en posities zichtbaar en bespreekbaar te maken en op die manier te komen tot nieuwe inzichten, gedragen doelen en duurzame besluiten.

Peter De Greef ondersteunt organisaties, bedrijven en lokale besturen in het samenwerken door de aanwezige expertise authentiek te verbinden met de intenties en engagementen van de betrokkenen in een gemeenschappelijk streven. Hierbij wendt hij de expertise aan die hij verwierf bij het begeleiden van het lokaal overleg kinderopvang en als coördinator van het centrum kinderopvang De Koepel te Kortrijk.

​ 

​Waar en wanneer

Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout  > bereikbaarheid

  • Opstart vrijdag 27 september 2019 van 9 tot 17.30 uur
  • Vrijdag 18 oktober 2019 van 9 tot 17.30 uur
  • Vrijdag 8 november 2019 van 9 tot 17.30 uur
  • Vrijdag 29 november 2019 van 9 tot 13.00 uur (halve dag)

 

 

Deze opleiding organiseren wij op 2 locaties nl.:

Gent, start 12 maart 2019
Antwerpen, start 27 september 2019


Deelnameprijs

650  euro voor VVSG-leden                       
850 euro voor andere overheden 

inclusief broodjeslunch  en koffiepauzes

  

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 20 september 2019.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot tot 20 september 2019. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Mattie Jacobs, diensthoofd Organisatie-ontwikkeling opleiding & consulting,
mattie.jacobs@vvsg.be02 211.55.89​​

 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

Organisatie

Een co-productie van Levuur cvba en VVSG

le vuur.png
 

Levuur ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij het vormgeven en begeleiden van participatieprocessen


                        ​

 

Navigatie