Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De rollen van de begeleider wonen en leven: Activiteitenbegeleider
voor animatoren/begeleiders wonen en leven, verantwoordelijken en eenieder met interesse in ‘wonen en leven in het woonzorgcentrum

 

De vervolgdagen per rol zijn verdiepend en zoomen in op uw vragen, noden en aspiraties met betrekking tot één van de zes rollen. In deze boeiende vormingsdagen ontdekt u samen met collega's wat een rol in uw organisatie kan betekenen en hoe u er concreet mee aan de slag kan gaan. Het doel? Met inspiratie en handvatten terug naar (het) huis gaan. U bent vrij om de vervolgdagen te cumuleren al naargelang uw persoonlijke interesses/talenten of teamprofiel.

Deze vorming leert u hoe u aan de slag kan gaan als activiteitenbegeleider.

De Activiteitenbegeleider organiseert en enthousiasmeert. Hij is gevoelig voor de noden van bewoners en vertaalt deze naar zinvolle dagbesteding. Klein of groot, individueel of in groep,... De activiteitenbegeleider werkt een programma uit waarin elke bewoner aan bod komt.

Ontdek wat dit in uw praktijk kan betekenen en schrijf u in!

Deelnameprijs

  • € 70 euro per dag
  • U betaalt na ontvangst van factuur

Waar en wanneer

Telkens van 9 tot 16.30 uur

Klik hier voor de volledige planning van de vervolgdagen per rol.

Inschrijven

Annulering

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren?
Laat u vervangen door een collega, kosteloos annuleren is mogelijk tot woensdag 11 september

Info

  • Inhoudelijk: Iris De Mol, stafmedewerker ouderenbeleid, iris.demol@vvsg.be ​

  • Voor praktische informatie (na inschrijving): contacteer het CVO van uw keuze.

  • Voor info met betrekking tot uw inschrijving: contacteer Cindy De Sutter, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam, cindy.desutter@vvsg.be

Meer weten over het woon en leef verhaal in de woonzorgcentra? Klik hier

 Aangeboden door:

 

Navigatie