Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerken, verzelfstandigen, privatiseren,… van zorgdiensten: hoe beslis je dat?
mandatarissen en raadsleden

De voorbije jaren bogen veel besturen zich over de reorganisatie van hun zorgdiensten. Scenario's als samenwerken, een zorgvereniging of autonoom gemeentebedrijf oprichten, afstoten, privatiseren en stopzetten van de dienstverlening, passeerden daarbij de revue. We vangen signalen op dat met de aanvang van de nieuwe legislatuur dit vraagstuk in veel besturen aan de orde zal zijn.

 

Reorganisatie van zorgdiensten is geen eenvoudig vraagstuk. Het is een strategische beleidsbeslissing die een doordachte aanpak vergt. Die beslissing bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarde onze burgers in de toekomst nog toegang zullen hebben tot zorg. Het is een beslissing waarvan de gevolgen nog voelbaar kunnen zijn binnen twintig en dertig jaar. Eens genomen, is het vaak een beslissing die niet gemakkelijk terug te draaien is.

 

Enkele van de vragen die aan bod komen in de vorming:

  • De reorganisatie van de zorg is geen doel op zich. Het is een middel om de lokale beleidsdoelstellingen te realiseren. Hoe verhoudt dit vraagstuk zich ten opzichte van de lokale beleidsdoelstellingen?
  • Hoe brengen we de financiële gevolgen van het gekozen scenario in kaart? Is er een goede methode om de financiële gevolgen van de verschillende scenario's tegenover elkaar af te wegen? Hoe maken we een inschatting van de besparingen die een scenario zal meebrengen (of juist niet)? We zoeken hiervoor inspiratie bij technieken die in de economische sector worden gebruikt.
  • Hoe kunnen we de gevolgen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, toch meenemen in de besluitvorming? Denken we bijvoorbeeld aan de gevolgen van het nieuwe scenario voor onze burgers, nu en in toekomst? Heeft dit gevolgen voor het aanbod en voor de prijzen die onze burgers betalen?
  • Welke gevolgen heeft dit voor het lokaal bestuur? Kunnen we nog een eigen beleid voeren of worden we meer afhankelijk van de andere spelers binnen het werkveld? Wat betekent onze keuze voor ons personeel en voor de andere diensten binnen ons lokaal bestuur?

 

De insteek van deze vorming is praktisch. We willen mandatarissen en raadsleden een hanteerbare methodiek aanreiken om een dergelijk vraagstuk systematisch te benaderen. Het is zo al moeilijk genoeg.

 

Deze vorming biedt een totaalbeeld van de vragen die aan bod komen, geeft ideeën in verband met de aanpak en wijst op de mogelijke valkuilen. Op het einde van de vorming zou je inzicht moeten hebben in de complexiteit van zo'n beslissing en de manier waarop je die kunt aanpakken.

 

Bekijk dit filmpje omdat beelden soms meer zeggen dan woorden

Voor wie

mandatarissen en raadsleden

 

Begeleiding

Dirk Meulemans, VVSG-stafmedewerker management en organisatie

Emme Vandeginste, VVSG-stafmedewerker samenwerking thuiszorg

 

Waar en wanneer

Dinsdag 7 mei 2019

van 18.30 tot 22 uur, onthaal met broodjes om 18 uur
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

 

Deze avondsessie gaat ook door te Leuven op 16 mei 2019

 

Deelnameprijs

€ 80, inclusief documentatie, broodjes en koffiepauzes.

Deze vorming is exclusief voor VVSG-leden.

 

Inschrijven

http://academie.vvsg.be 

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met een week voor de start. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

 

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info

  • inhoudelijk

Emme Vandeginste, stafmedewerker samenwerking thuiszorg emme.vandeginste@vvsg.be  , 02-211 56 70

  • praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be , tel. 02 211 55 57

Navigatie