Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Intervisie mentoren zorgberoepen
Mentoren uit publieke kinderopvanginitiatieven (zowel buitenschoolse kinderopvanginitiatieven als kinderdagverblijven), woonzorgcentra, grootkeukens, … die reeds de basisopleiding voor mentoren gevolgd hebben.

 

​Lokale besturen bouwen mee aan bruggen tussen onderwijs en werk. Daarvoor zijn mentoren op de werkplek van cruciaal belang. Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarnaast staat ook het aanleren van competenties centraal.

Om lokale besturen hierin nog meer te ondersteunen organiseert Diverscity intervisiemomenten voor mentoren die jongeren uit de duale opleiding of stagiairs begeleiden.

 

Inhoudelijk

 • De mentoren wisselen ervaringen uit met het begeleiden van leerlingen in de duale opleiding of stagiairs. 
 • We vertrekken van concrete cases die op voorhand worden aangebracht.
 • We bespreken in groep op welke manier bepaalde problemen of moeilijke situaties kunnen aangepakt worden.
 • We werken met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische houvast.
 • De deelnemers worden deskundig begeleid door een ervaren mentoropleider die vertrouwd is met de sector.

 

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Omgaan met probleemgedrag of moeilijke thuissituatie van de leerling
 • Complexe taken en activiteiten aanleren
 • Negatieve feedback leren geven op een constructieve wijze
 • De plaats van de leerling in het team
 • Wat zijn realistische verwachtingen ten aanzien van een leerling
 •  …

 

Waar en wanneer

De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, 2600 Berchem
Dinsdag 23 april 2019 en dinsdag 21 mei 2019 van 9 uur tot 12:30 uur. Onthaal een kwartiertje vooraf.

Deelnameprijs

Gratis.

Inschrijven

http://academie.vvsg.be
Deze intervisiesessies worden gratis aangeboden dankzij de middelen van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Inschrijven is wel verplicht en het aantal inschrijvingen is beperkt tot 10 deelnemers.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs (€60) aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

 • Inhoudelijk

Jan Creten, sectorconsulent lokale besturen
jan.creten@diverscity.be, tel. 02 211 56 91

 • Praktisch

Elke Van den Wijngaert, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, tel. 02 211 56 60

Organisatie

 

Navigatie