Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk integer handelen in de zorg




thuiszorgverantwoordelijken, centrumleiders, hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, andere leidinggevenden verantwoordelijk voor wonen en leven van de bewoners van WZC, hoofdverpleegkundigen en directeurs WZC, verantwoordelijken van een DVC en GAW


 Deze cursus is geannuleerd;

Alternatief : ​Gent, start 12 maart 2019 


 

 

Op lerend netwerk oefent u met collega's in het nemen van verantwoorde beslissingen, het maken van de juiste keuzes in dilemma's in de zorg.

In WZC komen leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: 'wat is, in deze specifieke situatie, het juiste om te doen?' Wetten, regels, procedures en voorschriften geven immers niet altijd uitsluitsel. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook niet de maatstaf zijn. Vanuit een ethisch kader bespreken op elke bijeenkomst een dilemma van een van de deelnemers en onderzoeken we samen wat hier de juiste beslissing is.

 

Enkele voorbeelden van dilemma's:

Een bewoonster wenst haar kinderen niet meer te zien (hetgeen ze dagelijks meermaals herhaalt), maar een van die kinderen belt dagelijks om te horen hoe het met moeder gaat. Wat is een juiste reactie vanuit het WZC?

Een van de personeelsleden van een dienst voor gezinszorg heeft het erg moeilijk thuis (gehandicapte echtgenoot, kleine kinderen), en is hierdoor erg vaak ziek, met de nodige gevolgen voor de werkdruk van collega's en de zorg voor de bewoners. Verleng je haar contract?

Een van de personeelsleden van een dienst voor gezinszorg heeft het erg moeilijk thuis (gehandicapte echtgenoot, kleine kinderen), en is hierdoor erg vaak ziek, met de nodige gevolgen voor de werkdruk van collega's en de zorg voor de bewoners. Verleng je haar contract?

 

Opgelet: Deelnemers die voor het eerst inschrijven op dit lerend netwerk, dienen vooraleer ze kunnen deelnemen de introductiedag rond integer handelen in de zorg te volgen. Deze wordt georganiseerd te 

Gent op dinsdag 12 februari en te Leuven op donderdag 14 februari 2019.

 

(Dit lerend netwerk is de opvolger van het thematisch ondersteuningspunt ethisch beslissingen nemen in de zorg, dus deelnemers aan dit ondersteuningspunt kunnen zonder probleem doorstromen). 

 

Werkwijze

Door in groep te oefenen om juiste beslissingen te nemen, wordt u in uw dagelijkse werkpraktijk vaardiger om met dilemma's om te gaan. 

Wat mag u verwachten? 

 In deze opleiding leer je aan de slag te gaan met het 7-stappenplan, waarmee je het dilemma in kaart brengt. Door op deze gestructureerde manier aan de slag te gaan, wordt duidelijk wat -in deze specifieke situatie- de juiste manier van handelen is. Door op deze manier aan de slag te gaan, wordt het moreel bewustzijn aangescherpt, en leer je ook in toekomstige situaties juister handelen.   

Begeleiding 

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker

 

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

Bent u hoofdverpleegkundige? Deze vorming komt in aanmerking voor het functiecomplement.

 
Vormingsuren

9

 

Wanneer en waar 

dinsdagen 19 maart,  24 september en 3 december 2019 van 9u30 tot 13u (onthaal om 9u).
WZC Ter Berken, Zijstraat 59 te 8800 Roeselare > bereikbaarheid

​Opgelet: voor diegenen die met de wagen komen - gelieve parkeerschijf te plaatsen (2u)​.


 

Dit ondersteuningspunt organiseren we op volgende locaties:

Gent, start 12 maart 2019 (voor maatschappelijk werkers)

Leuven, start 26 maart 2019 (specifiek voor Zorg)

Roeselare, start 19 maart 2019 (specifiek voor Zorg)​ GEANNULEERD


 

Deelnameprijs

175 euro (broodjeslunch inbegrepen)

Enkel toegankelijk voor VVSG-leden

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.

Inchrijven is mogelijk tot 5 maart 2019.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 5 maart 2019. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72


Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​

 

Navigatie