Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers
De vorming is geschikt voor medewerkers Sociale Dienst of LOI met een eerste ervaring in het werken met vreemdelingen.

Deze vorming is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

  • Dag 1: het verblijfsrecht

Dit is vaak bepalend voor de rechten van vreemdelingen die aankloppen bij het OCMW. Op een interactieve manier maak je kennis met de verschillende verblijfsstatuten en de belangrijkste verblijfsprocedures zoals verblijfsrecht voor EU-burgers, gezinshereniging en het verzoek om internationale bescherming (voordien de asielprocedure) dat kan leiden tot de toekenning van het vluchtelingenstatuut of van subsidiaire bescherming. Ook de recentste wijzigingen die werden doorgevoerd komen aan bod. .

  • Dag 2 en 3: de specifieke OCMW-dienstverlening aan vreemdelingen.

U leert hoe de bevoegdheidsverdeling tussen OCMW's precies in elkaar zit, wat de RMI-wet en de OCMW-wet bepalen over vreemdelingen en welke kosten de POD Maatschappelijke Integratie terugbetaalt

  • Dag 4: de materiële opvang op basis van de opvangwet

We gaan in op het 'nieuwe' opvangmodel, op het recht op materiële opvang en op de meest recente ontwikkelingen. In de namiddag komen de terugbetaling van medische kosten van vreemdelingen aan bod. We bekijken wie de medische zorg voor vreemdelingen betaalt, welke kosten kunnen gerecupereerd worden en bij wie en aan welke voorwaarden hiervoor moet voldaan zijn. ​

Werkwijze

Uiteenzetting van de regelgeving met een aantal oefeningen en met voldoende ruimte voor interactie en vragen vanuit de eigen OCMW-praktijk.

​Begeleiding

Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker vreemdelingenbeleid
Ghislinde Ceulemans, stafmedewerker vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering
Sebastiano Guzzone, stafmedewerker vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering
Anika Waag, stafmedewerker vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer

  • Dinsdag 12, donderdag  21, dinsdag 26 maart en dinsdag 2 april 2019
  • van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
  • NH Hotel Brugge, Boeveriestraat 2, 8000 Brugge

​Prijs

€420 inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.​

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot en met donderdag 5 maart 2019.

De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.​

Info

 

  • inhoudelijk
Fabienne Crauwels, stafmedewerker vreemdelingenbeleid, fabienne.crauwels@vvsg.be, tel 02 211 55 86

 

 

  • praktisch
Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be, tel. 02 211 55 57 ​

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

 ​​​​

Navigatie