Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Het sociaal werk en de GDPR: welke verbindingen?
Maatschappelijk werkers, diensthoofden van sociale diensten, beleidsmedewerkers, DPO’s, algemeen directeurs en mandatarissen van de OCMW’s in de drie gewesten

​Studiedag voor de OCMW's uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Een organisatie van de VVSG, de Federatie van OCMW's van de UVCW en de Federatie van Brusselse OCMW's, met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie.

 

Het sociaal werk en de GDPR: welke verbindingen?

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – GDPR) in werking getreden. Dat is niemand ontgaan.

De OCMW's voeren deze privacyregelgeving stap voor stap in, maar blijven nog met heel wat vragen zitten: Hoe past men dit toe op het dagelijks sociaal werk? Welke gegevens (rond hulpvragers) verzamelen? Hoe een sociaal verslag opmaken? Welke rol speelt een maatschappelijk werker in het informeren van hulpvragers rond hun rechten? Wat kunnen hulpvragers doen in het beschermen van hun privacy? Hoe handelen professionelen best in een OCMW-context? … Het is interessant om stil te staan bij deze vragen en te kijken of en op welke manier deze al uitwerking hebben gehad in OCMW's in de drie Gewesten.

De drie Federaties van OCMW's organiseren samen een studiedag om deze kennis en inzichten te delen: Welke pistes worden er verkend in het kader van de GDPR? Hoe wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk omgezet? Hoe kunnen OCMW's elkaar inspireren?

Voor wie

Maatschappelijk werkers, diensthoofden van sociale diensten, beleidsmedewerkers, DPO's, algemeen directeurs en mandatarissen van de OCMW's in de drie gewesten

Programma

 

9.30uOnthaal met koffie
10.00u  Verwelkoming door Piet Van Schuylenbergh (VVSG), Alain Vaessen (UVCW) en Christian Lejour (Brulocalis)
10.10u 

"Algemene principes van de GDPR en rol van de Gegevensbeschermingsautoriteit"

door Stéphanie Rans en Kristof Huysmans, juridische adviseurs bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

10.40uDiscussie met de zaal
10.50u

"Impact van de GDPR op het sociaal werk"

door Jos Dumortier, gewoon hoogleraar emeritus KU Leuven en partner in het advocatenkantoor Timelex, balie van Brussel

11.20uDiscussie met de zaal
11.30u 

"De GDPR als praktische steun bij het sociaal werk"

Door Xavier Polfliet, gasthoogleraar bij de hogeschool Haute Ecole Bruxelles Brabant IESSID en sociaal assistent bij SDJ (Services Droit des Jeunes) Brussel

12.15u  Discussie met de zaal
12.30u  Middagpauze en broodjeslunch
13.30u

"De praktijk aan het woord":

2 parallelle werkgroepen met telkens 3 praktijkvoorbeelden over 2 uitdagingen i.v.m. de toepassing van de GDPR in het sociaal werk:

  • Hoe kunnen we de principes van de GDPR dagelijks toepassen in de sociale dienst en in het sociaal werk?
  • Welke impact heeft de GDPR op de werking van de sociale diensten in het OCMW?
15.00u  Slotmoment

 

Atelier 1

Stad en OCMW GENT: 'De praktische implementatie van de GDPR in de sociale dienst'

Seppe Vansteelant, DPO

OCMW Brussel: "De integratie van de principes van de GDPR in de dagelijkse praktijk van de sociale dienst : actie(s) !?"

Fleur Polet, adjunct-directrice van het Departement Sociale Actie, met de bijstand van Valeria Martinez Rojas, DPO

OCMW Moeskroen : "Gegevensbescherming en complexiteit van sociale situaties schikken: alledaagse vraagstellingen"

Laurentia Vanelven, DPO, en Fabienne Lefèvre, hoofd van de sociale dienst

Atelier 2

Stad en OCMW Mechelen: 'Een Digitaal Sociaal Dossier voor de sociale dienst conform de GDPR, het beroepsgeheim, enz."

Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale Zaken, stad en OCMW Mechelen

OCMW van Etterbeek: "Verwezenlijkingen binnen de sociale dienst naar aanleiding van de inwerkingtreding van de GDPR met het oog op de verbetering van de interne processen"

Natacha DEVOS, hoofd sociale divisie

Vereniging hoofdstuk XII Greasur : "Mensen informeren over de verwerking van hun persoonlijke gegevens: presentatie van een praktische tool"

Charlyne Gilles, DPO van Gréasur en van 4 OCMW's.

 

Folder.pdf

 

Waar en wanneer

Dinsdag 12 maart 2019

Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel

Vertaling

De studiedag verloopt in het Nederlands en het Frans: er is simultaanvertaling voorzien.

Deelnameprijs

60 euro, inclusief documentatie, koffie, en broodjeslunch

Inschrijven is verplicht en mogelijk tot en met woensdag 6 maart 2019:

•           OCMW's uit Vlaanderen schrijven in bij de VVSG

•           OCMW's uit Wallonië schrijven in bij de Federatie van OCMW's van de UVCW

•           OCMW's uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijven in bij de Federatie van de Brusselse OCMW's.

Inschrijven

http://academie.vvsg.be 

Betaling

U betaalt na ontvangst van de factuur.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot en met woensdag 6 maart 2019. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Info praktisch

Navigatie