Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leernetwerk organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement
- Adviseurs, beleids-, project- en/of stafmedewerkers interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement van steden, gemeenten en OCMW’s
- Kwaliteitscoördinatoren van steden, gemeenten en OCMW’s

​​

Deze cursus is geannuleerd.

 

Leernetwerk organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Actief leer-, werk- en uitwisselplatform voor iedereen die bezig is rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement


 De VVSG start met een nieuw leernetwerk voor iedereen die bezig is rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement.  

 

Voor

 • Adviseurs, beleids-, project- en/of stafmedewerkers interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement van steden, gemeenten en OCMW's

 • Kwaliteitscoördinatoren van steden, gemeenten en OCMW's

 • Iedereen die aangeduid en/of vrijgesteld is om het verhaal rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement te trekken in een stad, gemeente en OCMW

 Inhoud

 Wat mag  u verwachten van het leernetwerk?

 • U verwerft vanuit de praktijk nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid op het gebied van interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement. U vergroot uw kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen in uw organisatie te faciliteren 

 • U deelt uw kennis, informatie, expertise, ervaringen, documenten, instrumenten, resultaten en praktijken met andere collega's 

 • U werkt  samen met andere collega's rond concrete thema's, opdrachten en/of projecten  om tot voor u bruikbare resultaten en methodieken te komen. 

 • U reflecteert  over voorbeeldmateriaal en casussen van collega's en gebruikt op uw beurt andere collega's als klankbord. 

 • U denkt na over de positionering en invulling van uw functie in uw organisatie  

 • U maakt vergelijkende analyses en onderzoeken tussen de deelnemende besturen 

 • U brengt een dynamiek tot stand waarbij u en uw collega's in het netwerk elkaar motiveren, inspireren, en vooral, ondersteunen en begeleiden

 

Welke thema's komen aanbod tijdens het leernetwerk?

 • De verschillende aspecten van interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement: thema's gerelateerd aan de externe audits van Agentschap Audit Vlaanderen en thema's gerelateerd aan het VVSG – totaalconcept van organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling.

 • Hulp,  dienstverlening en zorg: werken aan een kwalitatieve hulp – en dienstverlening, dienstverleningsconcepten, kwaliteitsdoelstellingen en – normen voor hulp- en dienstverlening.  

 • Beleids- & beheerscyclus: beleidsplanning, - uitvoering, - evaluatie  en – monitoring.  

 • Integratie gemeente & OCMW 

 • Samenwerking tussen gemeenten en met andere organisaties 

 • Aspecten van organisatieverandering : managen van verandering, coachend leidinggeven, ..

 • Plaats, rol en competenties van kwaliteitscoördinatoren, staf-, beleids- en/of projectmedewerkers en iedereen die aangeduid en/of vrijgesteld is om rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement te werken

 • Actuele thema's en casussen, aangebracht door de deelnemers en/of de procesbegeleiders

 

Hoe functioneert het leernetwerk?

Elke netwerkdag bestaat uit een afwisseling van plenaire sessies en parallelle workshops: 

 • Plenaire opstart met presentaties en bespreking van actualiteit, praktijken, casussen, aanpakken, methodieken, concepten en resultaten.

 • Parallelsessies rond  thema's of topics die in gevarieerde werkgroepformules uitgewerkt worden tot een concreet en bruikbaar resultaat.

 • Plenaire afsluiting  waarbij de resultaten van de verschillende workshops gepresenteerd en besproken worden, zodat elke deelnemer met zoveel mogelijk inspiratie, input en resultaten naar zijn/haar bestuur kan terugkeren

Deelnemers worden actief betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van het leernetwerk. Dat wil zeggen dat we actief beroep doen op hun expertise, knowhow,  ervaringen en alles wat ze al gerealiseerd hebben in hun besturen.

Ook het Agentschap Audit Vlaanderen verleent zijn medewerking aan het leernetwerk, zodat de resultaten, conclusies en aanbevelingen die uit de verschillende externe audits naar boven komen, kunnen teruggekoppeld en besproken worden met de deelnemers van het leernetwerk. Ook goede praktijken die uit de externe audits blijken, zullen ruim hun plaats krijgen in het leernetwerk. 

Resultaten die opgeleverd worden vanuit de onderliggende, meer domein- en/of thema-specifieke netwerken van het Traject naar Uitmuntendheid (vb. HRM, ICT, sociale diensten, financiën, facility, …) zullen ook geagendeerd, voorgelegd en besproken worden tijdens het leernetwerk.

 

Begeleiding

 • Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling

 • Danny Kindekens, consultant KINDEKENS DANNY Consult en ervaring als  verantwoordelijke Maatschappelijk Welzijn, Wonen en Lokale economie van OCMW en stad Geraardsbergen 

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 40.

 

Vormingsuren 
 18 uren

 

Waar en wanneer

PXL Congres, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt > bereikbaarheid

Dag 1: vrijdag 1 maart 2019
Dag 2: woensdag 26 juni 2019
Dag 3:  vrijdag 18 oktober 2019

telkens van 9u tot 16u

 

 

Deze opleiding organiseren wij op verschillende locaties nl.

Gent, start 20 februari 2019
Leuven, start 27 februari 2019
Hasselt, start 1 maart 2019

 

Deelnamepriis

560 euro voor 3 dagen

Incl. documentatie- & werkmateriaal (gereedschapskist rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement)  


 

Inschrijven

​Schrijf nu in via  http://academie.vvsg.be of langs dit Inschrijvingsformulier_VVSG_tav_AnnRonsmans.doc.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 22 februari 2019.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot 22 februari 2019. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG

                           

Navigatie